OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. maj 2021

Kredsmøde Kreds 7

Skriftlig indkaldelse til kredsmødet i kreds 7
Lørdag den 19. juni 2021, kl. 9.30 – 16.00
Sted: Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup

Tidsplan:

08.30        Indskrivning og morgenkaffe

09.30        Kredsmødet starter i hallen

12.00        Frokost

13.00        Mødet genoptages

15.00        Kaffe og kage

16.00        Mødet slutter

Kredsmødet er sammensat af:

  1. Kredsbestyrelsen
  2. Formændene for jægerrådene (kommunens navn) i kreds 7
  3. Fagkoordinatorer
  4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før -   se vedhæftede medlemsopgørelse).
  5. Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund.
  6. Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  7. Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening.
  8. Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kredsen hjemmeside www.jagtkreds7.dk  efter d. 25. maj eller kan sendes via mail ved henvendelse til undertegnede.

Tilmelding til kredsmøde: I år sker tilmelding via vedhæftede dokument. Dokumentet med liste over de stemmeberettigede, og andre deltagere sendes til Mel@Jaegerne.dk

Betaling for forplejning skal gøres via dette link på Flexbillet:

https://flexbillet.dk/dj-kreds7/event/srmr2g/token/7gcq

Vi gør opmærksom på:

  • Der udbetales ikke kørepenge for at deltage i arrangementet fra kredskassen
  • Jægerrådsformænd og tilmeldte fra foreningerne får ikke betalt frokost fra kredskassen.

Vi gør samtidig opmærksom på, at der tages forbehold for restriktioner som kan medføre aflysning af kredsmødet som f.eks. Covid 19 eller lignende situation.

Ved tilmelding og indstilling, HUSK at oplyse det nye 7 cifrede medlemsnummer

Med venlig hilsen

Hans Henrik Lund-Madsen

Kredsformand – Kreds 7

Tlf.: 28710597

Mail: kredsformand.kreds7@jaegerne.dk