OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. april 2021

Reguleringskursus

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder, der sikrer at de
pågældende kan planlægge og gennemføre regulering af skadevoldende fuglevildt
samt forvildede tamduer og skadevoldende landlevende rovpattedyr ved hjælp af
fælder og skydevåben.

Reguleringskursus 9. og 10. oktober 2020

Tidspunkt: fredag d. 9. oktober 2020 kl. 15:00 - lørdag d. 10. oktober 2020 kl. 15:00

Sted: Hørsholm og omegns jagtforening

Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder, der sikrer at de
pågældende kan planlægge og gennemføre regulering af skadevoldende fuglevildt
samt forvildede tamduer og skadevoldende landlevende rovpattedyr ved hjælp af
fælder og skydevåben. Herunder invasive rovpattedyr.
Reguleringen foregår efter reglerne i ”Bekendtgørelse om vildtskader”
Kurset introducerer jægeren til at kunne regulere skadevoldende vildt, således
kursisten bliver i stand til at foretage dette ud fra et juridisk, professionelt og
etisk forsvarligt grundlag.
Da regulering kan udføres under forskellige forhold og præmisser vil der i løbet af
kurset blive udvekslet, og diskuteret, erfaringer og ideer.

Indhold: Regler for regulering af skadevoldende vildt samt invasive arter, udformning af og
brug af forskellige fældetyper, placering af fælder og lokkemidler samt vejledning i
regulering med skydevåben.

Målgruppe: Jægere, der er udpeget i jægerrådet til at arbejde med regulering.
Kursusleder: Konsulent Jesper Kjær Illemann
Medbring: Passende påklædning og støvler, da vi skal ud i terrænet.

Lokale tovholdere og værter er Christian Bærentsen 22188002 og Finn Poulsen 28121029

Tilmelding via Flexbilet 

https://flexbillet.dk/dj-kreds7/event/g3a3v3/details/