OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. oktober 2019

Tekst og foto: Johannes Bøjesen

 

Struktørmøde oktober 2019

 

RINGSTED: I oktober afholdt Danmarks Jægerforbund dialogmøde for Kreds 6, 7 og 8 om de planlagte strukturændringer.

 

Mødet foregik i Kreds 6-land, men deltagere fra Kreds 7 fyldte godt blandt de 67 deltagere. Strukturudvalgsformand Niels Crone Madsen fremlagde forslaget og svarede velvilligt på spørgsmål.

Der var stadig skepsis over for de nye tanker, men opbakning til afvikling af jægerrådene. Nogle var bange for, at de foreslåede jægerdistrikter på 27 – 2800 medlemmer vil blive domineret af de store jagtforeninger, og der var bekymring for hvor beslutningsdygtig en Forbundsbestyrelse på 26 - 32 personer vil være frem for de nuværende ni i Hovedbestyrelsen. Andre havde svært ved at se, hvordan 890 jagtforeninger kan føle sig repræsenteret i en snæver Forbundsbestyrelsen frem for det nuværende, talstærke repræsentantskab.

Nogle efterlyste oplysninger om økonomien i forslaget, hvor bl.a. en fuldtidsansat næstformand indgår.

Der blev snakket om at ”være modige” og have ”det lange lys på”, lige som at den nuværende og den eventuelt kommende struktur flittigt blev sammenlignet med biler lige fra Ford T og VW-boble til Ferrai og Tesla.

Set i lyset af den tidligere skepsis over for strukturforslaget, var det ventet at bølgerne ville gå højt, men mødet blev afviklet uden hævede stemmer, og Strukturudvalget modtog sågar ros og opbakning fra enkelte deltagere – hvilket man vist ikke var vandt til.