Offentliggjort den: 21. oktober 2018

Ny struktur i Danmarks Jægerforbund

Informationsmøde om udviklingen af en ny struktur i Danmarks Jægerforbund

Sted: Dåstrup Forsamlingshus, Byvejen 15, Dåstrup, 4130 Viby Sjælland
Tid: Torsdag d. 8. november 2018 kl. 19-21.

Tilmelding: Senest d. 1. november 2018 til Stina Kaufmann på mail: stinahk@gmail.com

Mødet er for alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, og er arrangeret af Kreds 7, som også er vært ved en kop kaffe/te.

Kreds 7’s repræsentanter i Strukturudvalget, vil på mødet fremlægge det arbejde udvalget er nået frem til på dette tidspunkt, med henblik på at få medlemmernes inputs og kommentarer til det videre arbejde.

Kreds 7’s repræsentanter i Strukturudvalget er Hans-Jørgen Kirstein og Stina Kaufmann.

Udgangspunktet for arbejdet i Strukturudvalget er fremtiden og dem og det, Danmarks Jægerforbund, er sat i verden for at virke for. Arbejdet i Strukturudvalget er derfor ikke en bagudrettet kritik af det bestående, men en aktiv forholden til det kommende.

Vel mødt!