OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. januar 2017

Vildtsygdomme og hygiejne kursus

Dette kursus opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed.

Kurset kræves desuden ved jagt mange steder i bl.a. Tyskland.

Torsdag d. 9.3.2017 kl. 18-22 i klubhuset på Lynglodden 4, 4400 Kalundborg.

Formål:

Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.

- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre

faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer

m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Målgruppe:

Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder, eller som skal på jagt i udlandet hvor dette kursus kræves.

Praktisk:

Kurset afholdes torsdag d. 9.3.2017 kl. 18-22 i klubhuset på Lynglodden 4, 4400 Kalundborg.

Pris: 450 kr. for kurset inkl. kursusbevis, en sandwich og en øl/vand. Der betales ved tilmelding. Kontonummer til indbetaling er: Reg. Nr.: 5367 Konto nr.: 0244869

Tilmelding skal ske til: Hans Henrik Madsen på telf.: 28 71 05 97 eller mail Hans7913@gmail.com

Der er plads til 25 deltagere og det er først til mølle princip.

Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.

Underviser: Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet.