Temaaften om RÅVILDTFORVALTNING

Skyder vi for meget til væggen og for lidt til fryseren?

I samarbejde med kredse og jagtforeninger afholdes  en række temaaftener om råvildtforvaltning. Vi vil bl.a. drøfte følgende områder: · DJ’s politiske retning for forvaltning af råvildt · Råvildtsundhed, mulige tegn på ”råvildtsyge” · Anbefalinger til forvaltning af råvildt Målgruppen er jægere, lodsejere og andre naturinteresserede. Oplægsholdere på temaaftnerne er forskere, praktikere, vildtkonsulenter og medarbejdere fra DJ.

Sorø Den 11. september 2017 kl. 18.15  (17.30, hvis man er tilmeldt middag) – 21.30, vkst (Gefion), Fulbyvej 15, 4180 Sorø.

Se mere her: https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/5juw3o/details/

Ordstyrer:  Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ