OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. marts 2017

Ny kredsformand
Ole Jervin

Jeg takker for valget og glæder mig til samarbejdet i de næste år.

Som det fremgik på Kredsmødet i Borup den 5. marts 2017,  bliver der rigtig meget som Kredsen skal arbejde med inden næste kredsmøde.

 Derfor vil samarbejdet med Hovedbestyrelsen værre af stor betydning hvorfor jeg  her gerne vil ønske Marie- Louise Achton-Lyng tillykke med valget som nyt Hovedbestyrelsesmedlem for Kreds 7.

Jeg glæder mig til samarbejdet.  Ligeledes glæder jeg mig til samarbejdet med  Jægerråd og Jagtforeningerne som jeg ser frem til at besøge.

Jeg vil også komme rundt til Kredsens aktiviteter .

På gensyn

Med jægerhilsen

Ole Jervin

Kredsformand, kreds 7

Træffes på mail: olejervin@gmail.com  eller tlf. nr. 27143552