Dialogmøde - jagttidsrevision, udsætningsforlig mv

Dialogmøde - jagttidsrevision, udsætningsforlig mv

Tidspunkt: mandag d. 27. november 2017 kl. 19:00 -  kl. 22:00

Gratis adgang.

Registrering slutter onsdag d. 22. november 2017
Afmelding mulig frem til onsdag d. 22. november 2017

Hedehusene-Fløng Jagtforening

Danmarks Jægerforbund vil gerne invitere til dialogmøder, som opfølgning på tidligere dialogmøder om revision af jagttider og udsætningsforliget samt præsentere de resultater, der er opnået.

Formålet er følgende:

Tilbageblik på processen forud for revisionen af jagttiderne og genforhandlingen af udsætningsforliget
Mulighed for at få indviet medlemmerne i nogle af ”mellemregningerne” i processen
Skabt bevidsthed om det fællesansvar, der påhviler os i forhold til det resultat, der er opnået
Skabt bevidsthed om de opgaver og forpligtelser, vi står overfor frem mod at begge dele igen skal revideres.
Pris: Kr. 0,00

Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, sodavand, kage mm. til mødet.

Tilmelding 

Dialogmøde - jagttidsrevision, udsætningsforlig mv

Tidspunkt: mandag d. 27. november 2017 kl. 19:00 - mandag d. 27. november 2017 kl. 22:00

Registrering slutter onsdag d. 22. november 2017
Afmelding mulig frem til onsdag d. 22. november 2017

Hedehusene-Fløng Jagtforening

Danmarks Jægerforbund vil gerne invitere til dialogmøder, som opfølgning på tidligere dialogmøder om revision af jagttider og udsætningsforliget samt præsentere de resultater, der er opnået.

Formålet er følgende:

Tilbageblik på processen forud for revisionen af jagttiderne og genforhandlingen af udsætningsforliget
Mulighed for at få indviet medlemmerne i nogle af ”mellemregningerne” i processen
Skabt bevidsthed om det fællesansvar, der påhviler os i forhold til det resultat, der er opnået
Skabt bevidsthed om de opgaver og forpligtelser, vi står overfor frem mod at begge dele igen skal revideres.
Pris: Kr. 0,00

Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, sodavand, kage mm. til mødet.

https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/9v7v0r/details/