OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. februar 2017

Årsmøde Jægerråd Fredensborg

Foto og tekst Carsten Dahl-Hansen

 

NIVÅ rummer Karlebo Sogns Jagtforenings lille, hyggelige klubhus – Jægerly – og her indfandt 13 jægere sig den 23. januar til årsmøde i Fredensborg Jægerråd, der består af førnævnte jagtforening og Asminderød-Grønholt Jagtforening. Hele bestyrelsen i jægerrådet var til stede samt Grønt Råd-repræsentanten.

Jægerrådets formand, Jørgen Løvgreen, bød velkommen og kom i sin beretning bl.a. ind på de fem fokusområder i 2016: regulering, oplevelsesdagen i Langstrup mose, juniorjægere, Grønt Råd og fællesjagter på kommunale områder. Angående sidstnævnte havde Jægerrådet på jagtforeningernes vegne søgt Fredensborg Kommune om tilladelse til ikke bare de sædvanlige driv- og råvildtjagter, men også om bukkejagt ved Sømosen, Kejserdal og Endrup – og alle ønsker blev imødekommet. De fine jagtforhold betød dog ikke just en massenedslagtning af det lokale dyreliv, idet det på jagterne kun lykkedes at ombringe i alt én fasanhøne.

Mht. regulering af rågeunger gik det ikke meget bedre, dels pga. kommunalt smøleri mht. et par mulige kommunale områder i Fredensborg, dels fordi rågerne på Skovengen i Kokkedal ynglede overraskende tidligt. Asminderød-Grønholt Jagtforening regulerede dog ca. 100 rågeunger uden for kommunen ved Annisse.

En regulering af mink starter op i foråret 2017, idet Fredensborg Kommune har doneret tre fælder med alarmmoduler til formålet.

Jægerrådets vision om at udbrede kendskabet til jagt- og naturaktiviteter blandt store børn og unge faldt i hak med oprettelsen af ”JuniorJæger-klubben Fredensborg” som en ny aktivitet i lokalmiljøet. Klubben havde premiere på Oplevelsesdagen 2016 med en camp med centrum i en 40-personers tipi med bålpladser, hvor de unge kunne stege deres egne fasan- og andestykker og bage æbleskiver. Ved siden af tipien var der en laserlerduebane med lange køer af unge og forældre.

Vedrørende arbejdet i Grønt Råd blev det angående Nivå Bugt oplyst, at Dansk Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden vil have strandjagt forbudt på det sidste lovlige areal langs Øresund. Jægerne kan derimod ikke gå ind for etablering af et vildtreservat i Nivå Bugt med forbud mod strandjagt og har fået stor hjælp af Danmarks Jægerforbunds strandjagtkonsulent, Niels Henrik Simonsen.

Formanden for Jægerrådet Fredensborg, Jørgen Løvgreen, ville egentlig stoppe som formand, men indvilligede – med stor applaus – i at tage ét år mere, hvis han kunne få et ”formandsføl” i det kommende år. Hele to relativt unge føl lovede at tage sig af opgaven, så det lover godt for jægerrådet.

 

Foto: Jørgen Løvgreen tager et år mere som formand for Jægerrådet Fredensborg. Foto: Carsten Dahl-Hansen.

 

Med venlig hilsen

Carsten Dahl-Hansen
Redaktionssekretær