Til venlig orientering afholder Danmarks Jægerforbund møder/kurser for kontaktpersoner for regulering

5. april 2016 - kl. 17.30-21.00 i Ballerup Jagtforenings klublokaler, Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv

Vi håber, at du som Jægerrådsformand vil tage kontakt til kontaktpersonerne for regulering i din kommune. Er der ikke udnævnt en kontaktperson, er det dig som formand, som har ansvaret for reguleringsarbejdet.

Kurset/mødet har til formål at forberede kontaktpersonerne på opgaven således, at de kan varetage rekruttering og koordinering af reguleringsarbejdet lokalt.

Tilmelding med navn, medlemsnummer og oplysning om, hvilken kommune/jægerråd man tilhører, sendes på mail til undertegnede: lbh@jaegerne.dk

Sidste tilmelding er tirsdag den 5. april kl. 12.00 af hensyn til forplejningen.

Med venlig hilsen
Lisbeth Bisgaard Høj
Administrativ konsulent

Danmarks Jægerforbund

Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon (+45) 88 88 75 00 ● Direkte (+45) 88 88 75 28
E-mailadresse lbh@jaegerne.dk