OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. september 2015

  

  

Møde om kronvildtet i Kreds 7

Lokalforeningsformændene for område Nordsjælland samt tilliggende foreninger, var indkaldt til dialogmøde om hjortevildtforvaltning.

Set i lyset af den mere eller mindre lødige debat på de sociale medier om hjortevildtforvaltningen i Danmark, så havde vi et rigtig godt møde hvor Nordsjællands hjortevildtformand, Sonny Persson, orienterede om de seneste nyheder fra DJ´s hjortevildtudvalg.
Der var inviteret 50 jagtforeninger til mødet, men kun 15 deltog og 5 havde meldt afbud.
Man må så kunne konkludere, at interessen for faktuel hjortevildtinformation ikke er så interessant som den information der kører på nogle medier som f.eks. facebook.

Læs hele referatet her http://jagtkreds7.dk/referater/