OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. februar 2023

Haglvåben følger nu våbenpassets gyldighedsperiode

Det har taget fem år fra, at Danmarks Jægerforbund foreslog, at gyldighedsperioden på haglvåben i EU-våbenpas skulle forlænges til fem år, til det nu er effektueret. Det glæder jægerforbundet, at jægerne nu slipper for det unødige bureaukrati i den konkrete sag, men også at der er kommet skred i andre våbensager.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Det har længe, ja, siden 2017 været et stort ønske for Danmarks Jægerforbund at gøre det lettere for de danske jægere at rejse med deres haglvåben. Det har således lige siden indførelsen af EU-våbenpasset været en sten i skoen, at jægerne hvert år har skullet forny deres haglvåben i EU-våbenpasset, hvorfor jægerforbundet foreslog en ændring af gyldighedsperioden.

Som det fremgår, har sagsbehandlingen taget lang tid, men undervejs har Rigspolitiet givet udtryk for, at det formentlig var foreneligt med våbendirektivet at ændre på gyldigheden for glatløbede haglgeværer i våbenpasset. Derfor har jægerforbundet fastholdt ønsket både af hensyn til jægerne, men også for at frigive ressourcer til anden sagsbehandling hos politiet.

Løsning af enkeltsager

Sideløbende med alle problemerne om politiets våbenregister, har jægerforbundet på den anden side meget positivt oplevet, at en række af de øvrige våbenpolitiske sager er blevet skubbet i gang af Politiets Administrative Center (PAC), Rigspolitiet og Justitsministeriet.

På seneste møde i våbendialogforum medio november fortalte PAC, at der blev arbejdet på at forlænge gyldighedsperioden for hagl i våbenpas fra et år til at gælde i våbenpassets gyldighedsperiode.

- Det er nu blevet en realitet fra den 2. februar, fortæller vicepolitiinspektør Sune Raphael Espersen, PAC, og tilføjer:

- Baggrunden for denne udvidelse af gyldighedsperioden for haglvåben i EU-våbenpasset sker som følge af ønsket om at reducere bureaukratiet for såvel brugerne som myndighederne. Den nye regel betyder, at gyldighedsperioden for haglvåben i EU-våbenpasset følger EU-våbenpassets gyldighedsperiode. Det vil sige, at hvis et EU-våbenpas f.eks. udløber efter fire år, kan gyldighedsperioden for haglvåbnet ikke være længere end de fire år.

- Den enkelte jæger skal ikke gøre noget særskilt. Ved ansøgning om optagelse af haglvåben i EU-våbenpasset registreres gyldighedsperioden op til fem år helt automatisk, forklarer Sune Raphael Espersen og fortsætter:

- Det skal nævnes, at den forlængede gyldighedsperiode gælder fremadrettet, altså kun for nye ansøgninger eller ved fornyelse af eksisterende haglvåben i EU-våbenpasset.

Imødekommenhed og samarbejde

- Sagen om politiets våbenregister har været træls, for at sige det mildt. På den anden side har vi nærmest lige fra tidligere justitsminister Mattias Tesfayes tiltrædelsesdag oplevet en sjælden set imødekommenhed fra myndighederne på våbenområdet, som jeg gerne vil kvittere for, udtaler formand for jægerforbundets våbenudvalg Marie-Louise Achton-Lyng og uddyber:

- Det har nu helt konkret resulteret i den omtalte ændring af gyldighedsperioden for hagl i EU-våbenpas fra et til fem år. Men det har også betydet, at en række af de øvrige sager, som har ventet i flere år på en afgørelse, nu er ved at blive sagsbehandlet af myndighederne.

- Hvornår, vi kan fortælle med om udfaldet af de øvrige sager i proces, ved jeg ikke, men det er rart med denne mindre bureaukratiske løsning jægerne fra PAC, slutter Marie-Louise Achton-Lyng.