Offentliggjort den: 13. december 2023

At rejse med våben

Flere og flere danske jægere tager på jagt i udlandet, men trods EU’s intentioner om at gøre det nemt at rejse med lovlige skydevåben indenfor unionens grænser ved hjælp af EU-våbenpasset, er der desværre en række udfordringer, hvis ikke man er ude i god tid.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen
Foto: Max Steinar

EU-våbenpasset er designet til at lette rejsen for sportsskytter og jægere, der rejser med deres skydevåben fra et EU-land til et andet. Våbenpasset gælder også for rejser til Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz. Det er nemlig sådan, at uanset hvilket land du rejser til og fra, så skal tilladelsespligtige våben og våbendele altid deklareres både ved ind- og udrejse. Her er EU-våbenpasset det vigtigste redskab. Men der er undtagelser – læs videre.

Rejse uden våbenpas

Hvis du f.eks. skal på jagt i Polen, så kører du måske fra Danmark til Tyskland og videre til Polen. Tidligere skulle vi jægere på denne rejse stoppe ved hver eneste grænseovergang og deklarere vores våben, både når vi kørte ud af et land, men også når vi kørte ind i et andet land. På denne rejse til Polen skulle vi altså deklarere ved udrejse fra Danmark, indrejse i Tyskland, udrejse fra Tyskland og indrejse i Polen. På hjemrejsen ville det så ske i modsat rækkefølge.

Hvis ikke du har et gyldigt våbenpas, kan du i teorien stadig rejse på den gamle måde, dog med nogle udfordringer – se bokshistorien.

Med indførelsen af EU-våbenpasset slipper vi i dag for at deklarere skydevåben manuelt indenfor EU’s grænser, så længe nogle simple ting er opfyldt:

  1. Våbenpasset gælder kun ved midlertidig ind- eller udrejse, altså ved under tre måneders ophold i udlandet.
  2. Våbenpasset gælder både ved rejser i forbindelse med jagt- og konkurrencebrug, og rejsens formål skal kunne dokumenteres ved invitation eller andet bevis for jagt- eller konkurrencebrug i destinationsmedlemsstaten.
  3. Våbenpasset skal være gyldigt. Det gælder i fem år og kan forlænges én gang i yderligere fem år.
  4. Alle de tilladelsespligtige våben og våbendele, der medbringes på rejsen, skal være optaget i EU-våbenpasset, og du skal have en gyldig våbentilladelse til våbnet. For haglgeværers vedkommende er dit gyldige jagttegn at betragte som en tilladelse.

Gør det nemt for dig selv

Hvis du har forberedt dig og i god tid har kontrolleret, at dit EU-våbenpas og våbentilladelser ikke er udløbet mv., er det relativt nemt at rejse med skydevåben. Husk dog altid at undersøge reglerne for det land, du skal til, da der kan være særlige nationale regler, som afviger fra det, du er vant til i Danmark.

Danmarks Jægerforbund arbejder kontinuerligt på, at det skal blive nemmere for danske jægere at dyrke jagten, både i Danmark og i udlandet.