OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. oktober 2021

Undlad nedvisning og bevar et godt levested

Marker med efterafgrøder og stubmarker som ligger urørt frem til foråret tilbyder markvildtet en god vinterbiotop med både føde og dækning. Læs DJ’s nye faktaark og få mere inspiration.

Selv om det er tilladt at nedvisne - dvs. at sprøjte med kemiske midler - stubmarker og destruere efterafgrøder, er der mange gode grunde til at lade være. Urørte stubmarker og efterafgrøder som ligger hen over vinteren er f.eks. en god vinterbiotop for vores markvildt med både føde og dækning.

Både sang- og hønsefugle nyder godt af de mange frø, der ligger frit tilgængelige i den urørte stubmark. Stubmarken kan også yde et passende dække for både harer og agerhøns. Efterlad en stub med en højde på ca. 15-20 centimeter, så harer og agerhøns kan finde dækning, men har samtidig mulighed for at have frit udsyn mod potentielle farer. Denne struktur kan marker med vintersæd ikke tilbyde markvildtet.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et faktaark om efterafgrøder og urørt stub. Læs det her og få inspiration til vildtvenligt landbrug.