OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. november 2021

Succesfuld krondyrjagt

Forsøgsjagt i Kompedal Plantage viste, at når det koster at nedlægge hinder, flytter jægerne fokus over på kalve.

Tekst: Max Steinar
Foto: Privatfoto

I cirka 20 år har Naturstyrelsen arrangeret betalingsjagter, og de senere år er især de store såkaldte bevægelsesjagter blevet meget populære. Pladserne er lynhurtigt udsolgte, og når man hører om paradernes størrelse, forstår man hvorfor, for mellem 30 og 50 krondyr på paraden er ikke unormalt.

Da der i oktober blev afviklet en jagt i Nørlund Plantage, faldt der for eksempel 49 dyr. Så stort et udtag er meget ønskeligt, set i forhold til bl.a. markskader, men problemet er sammensætningen på paraden. I nærværende tilfælde var der tale om 30 hinder og 16 kalve (samt en spidshjort, en 10-ender og en 12-ender kronhjort).

Netop det store udtag af hinder har skabt panderynker hos både Naturstyrelsen, private lodsejere og jægere, da det havde været meget formålstjenligt med det stik modsatte resultat; 16 hinder og 30 kalve.

Forsøg

Vildtkonsulent Steen Fjederholdt havde fået tilladelse til at lave en forsøgsjagt i Kompedal den 26. oktober. Parolen var, at der måtte nedlægges hinder, kalve og hjorte fra og med ulige 12-ender samt dåvildt. Og kalv før hind. Hvis man valgte at nedlægge en hind, skulle man betale 1.000 kroner. Kalve og store hjorte var så at sige med i prisen.

Resultat: på paraden lå 4 hinder, 14 kalve og en 14-ender hjort. Samt en 8-ender og en spidshjort. 8-enderen var ikke alene ikke tilladt ifølge parolen, men også ulovlig i forhold til den 6- og 8-ender fredning, der er i området.

- Ja, de to mindre hjorte er med til at trække helhedsindtrykket lidt ned, men ellers må jeg sige, at der er grund til at være tilfreds med resultatet, siger Steen Fjederholt. -I øvrigt, så var der i både udbud og i parolen gjort opmærksom på, at hvis der faldt ikke tilladte hjorte, kostede de 5.000 kr. stykket. Og hvad 8-enderen angår, så har den pågældende jæger også et udestående med politiet.

- Det er et mangeårigt ønske fra os at der bør nedlægges 2/3 kalve og 1/3 hinder – men det har alt for ofte været omvendt. Derfor har der løbet alt for mange kalve rundt uden den nærmest livsvigtige kontakt med deres mor, hvilket i værste fald kan koste dem livet hen over en hård vinter.

- Jeg finder jeg det glædeligt at resultatet i det store hele var efter parolen, men også tankevækkende, at når det får en økonomisk konsekvens, så øges vildtkendskabet. Egentligt burde det ikke være nødvendigt! At efterleve en parole er i mine øjne helt naturligt og det eneste rigtige.

Som varmt brød

Som en del af forsøget var prisen på at deltage ”kun” 5.000 kr. Ellers er priserne sat op i denne sæson, så det på naborevirerne i Gludsted og Nørlund eksempelvis koster 6.000 kroner at deltage. De 60 pladser på bevægelsesjagterne i de to nævnte plantager blev revet væk, da der blev åbnet for salget, og det samme med de 50 pladser i Kompedal – det tog kun få minutter efter at salget åbnede, før alt var udsolgt.

Billedtekst: Fotoet er taget inden paraden var komplet, men den flotte 14-ender og de mange kalve dominerede billedet. Spidshjorten var ikke tilladt ifølge parolen, der lød, at hjorte fra og med ulige 12-endere og op var tilladt at nedlægge. Privatfoto.