OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. oktober 2019

Vildtforvaltere og agrarøkonomer i skøn forening

Succesrigt samarbejde mellem Danmarks Jægerforbunds Vildtforvaltningsskole og agrarøkonomerne på Dalum Landbrugsskole klæder eleverne på til bedre forståelse af driftsgrenene på en større ejendom.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Søren Schovsbo

Det var en oplagt idé: At lade vildtforvaltereleverne arbejde sammen med en gruppe agrarøkonomi-studerende fra Dalum Landbrugsskole på Fyn. At lade dem lære af hinanden og allerede nu, i studietiden, få glæde af hinandens kompetencer. Det nuværende hold vildtforvalterelever på Vildtforvaltningsskolen er i øjeblikket i den afsluttende fase af deres uddannelse, og det overordnede tema, der arbejdes med lige nu, er driftsledelse og økonomi.

- Vi har siden starten af september primært arbejdet med forskellige værktøjer til ledelse, og har i den forbindelse haft et yders udbytterigt samarbejde med agrarøkonomerne på Dalum Landbrugsskole, forklarer Peter Smærup, projektleder og uddannelsesansvarlig på jægerforbundets Vildtforvaltningsskole.

Mens vildtforvalteruddannelsen giver kvalifikationer til at forvalte og planlægge for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau, har agrarøkonomerne fokus på at erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed med det fulde økonomiske, strategiske og ledelsesmæssige ansvar.

Filmen herover er produceret af Dalum Landbrugsskole.

Begge parter lærte af hinanden

Samarbejdet er opstået ud fra et ønske fra begge skoler om at øge forståelsen mellem driftsgrene på større ejendomme. For når vildtforvalterne fra Kalø og agrarøkonomerne fra Dalum dimitterer og kommer i job, vil de højest sandsynligt møde kolleger med lignende uddannelsesmæssige baggrunde.

Og her er det en stor fordel at kende hinandens kompetencer. Vildtforvalterne har fået indsigt i de kortsystemer og beregningsmodeller, der anvendes i forbindelse med effektiv landbrugsdrift, og agrarøkonomerne har fået et indblik i mulighederne for at tænke natur og vildtpleje ind som et aktiv i driften.

- Inden for vores fag som herregårdsjægere og vildtforvaltere, har en ejer typisk både landbrug, skovbrug og jagtvæsen på samme ejendom. Så vi arbejder med tre forskellige driftsgrene på kryds og tværs af hinanden. Derfor er vi nødt til at have en form for samarbejde. Og derfor synes jeg at det er supervigtigt og rigtig godt, at vi bliver introduceret for hinanden i vores uddannelsesforløb, siger vildtforvalterelev Lau Ronøe.

Hans positive oplevelse af samarbejdet deles af Mathias Hansen, agrarøkonom-studerende:

- De har givet mig nogle ideer og gjort mig opmærksom på noget, jeg ikke lige kunne se, når vi kom ud i naturen. Nogle nye tiltag, som egentlig ikke kræver det store, hvor det måske mere er en belastning i markdriften. Så jeg tænker, at det giver os nogle indspark til, hvordan vi kan gøre nogle ting anderledes, siger Mathias.

Fynsk workshop over al forventning

Helt konkret mødtes de to grupper til en fælles workshop i sidste weekend, som blev afviklet over to dage på Dalum Landbrugsskole. Workshoppen tog udgangspunkt i en case på en større lokal ejendom, Hofmansgave ved Otterup. 

Opgaven bestod i at arbejde med fire forskellige modeller og i afslutningsvis levere et ideoplæg. Det overordnede mål var samarbejde på tværs af driftsgrene, samt ikke mindst muligheden for at effektivisere på både landbrug og vildtpleje. Kommunikation, analyse, samarbejde og forventningsafstemning var de dominerende værktøjer i processen. 

- Workshoppen gik over al forventning og deltagerne gav positive tilbagemeldinger. Der blev ved fremlæggelsen præsenteret fire forskellige modeller. Repræsentanter for ejendommen deltog og fik mulighed for at spørge ind til de forskellige detaljer, og fik således et brugbart idekatalog med hjem, lyder konklusionen fra en tilfreds Peter Smærup.

Det er således næppe sidste gang, at vildtforvaltere fra Kalø og agrarøkonomer fra Dalum mødes i et givtigt og effektivt samarbejde.