Fremtidens hjortevildtforvaltning

Målsætning

  • Danmarks Jægerforbund er grundlæggende enig i Vildtforvaltningsrådets målsætninger, da de svarer overens med Jægerforbundets natursyn. Da målsætningerne er udarbejdet tilbage i 2001, er DJ af den holdning, at der er behov for en konkretisering af disse mål.
  • Danmarks Jægerforbund mener, at alle har lige ret til jagten og vildtet, men alle har også et fælles ansvar for forvaltningen af vildtet, hvor vi alle skal blive bedre til at samarbejde over skel.
  • Danmarks Jægerforbund finder, at de nuværende regler for arealkrav er tilstrækkelige.
  • Danmarks Jægerforbund ser jagttiderne som det vigtigste instrument i hjortevildtforvaltningen, hvor der skal gives mulighed for lokal indflydelse ud fra de lokale forhold.
  • Skumringsjagt og dæmringsjagt kan være et redskab i forvaltningen.
  • Der er brug for at øge vores viden om vores hjortevildtbestand.
  • Danmarks jægerforbund bakker også op om frivillige hjortevildtlav samt at afprøve hjortevildtlav i større skala.
  • Jagttider og værktøjer skal indrettes, så regulering minimeres.

Baggrund

Siden 1999 er der arbejdet med at finde en tilfredsstillende løsning for arbejdet med hjortevildtet.

I 2004 blev der opsat mål for forvaltningen af hjortevildtet. Mål som Danmarks Jægerforbund arbejder efter, og som er gjort til en del af vores natursyn.

I september 2014 blev det konstateret igen, at de opsatte mål ikke var nået, og VFR bad derfor den nationale hjortevildtgruppe om at finde en fremtidssikret løsning.

Du kan følge det aktuelle arbejde med hjortevildt i Danmarks Jægerforbund her


Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde den 29. april 2016.