OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. februar 2021

Kreds 7 opretter et nyt Natur- og vildtplejeudvalg – og to markvildtlav

På kredsformand Hans Henrik Madsens ide har kredsbestyrelsen nedsat et nyt udvalg. Nemlig et Natur- og vildtplejeudvalg.

På kredsformand Hans Henrik Madsens ide har kredsbestyrelsen nedsat et nyt udvalg. Nemlig et Natur- og vildtplejeudvalg.

Kredsbestyrelsen arbejder lige for tiden på at skrive retningslinjer for det nye udvalg. Når retningslinjerne er på helt på plads, vil vi informere bl.a. om udvalgets opgaver og hvem som skal sidde i udvalget. 

Allerede ved beslutningen om at nedsætte udvalget, udpegede kredsbestyrelsen Lars Ehrensvärd Jensen til formand. Årsagen til hastværket var nogle muligheder, som skulle udnyttes hurtigst muligt. 

Som mange har set, har regeringen varslet en ny plan for landbruget. Samtidig forsøger man at indskrænke jagten i Danmark, f.eks. ved at slette jagten for tre ande-arter uden fagligt belæg og ved at foreslå jagt i naturnationalparkerne forbudt.

Det haster med at skaffe nye jagtmuligheder og bringe DJ i spil. Derfor Lars Ehrensvärd Jensen haft en række møder med Nordsjællands Landboforening. Her har man besluttet at lave en alliance med landbruget om en levestedsindsats i det åbne land. En indsats som begge parter skal have glæde af. Helt konkret er der oprettet et markvildtlav mellem Hillerød og Lynge i Nordsjælland på op mod 4000 ha.

Indtil videre har lodsejere med tilsammen ca. 1200 ha meldt sig ind i projektet. DJ’s markvildtkonsulent Lene Midtgaard er allerede i gang med at rekognoscere og udarbejde handleplaner for de tilmeldte ejendomme.

Der har været talt harer i 2020, men tællinger af agerhøns blev forhindret af Corona. Der forventes tælling af begge arter i foråret 2021.

Udover det allerede igangsatte markvildtlav, har Lars Ehrensvärd Jensen også haft møder med en landboorganisation på Vestsjælland. Også her er der en strategisk alliance under udvikling og de første skridt til et nyt markvildtlav ved Kalundborg er taget. Den første ejendom på knapt 300 ha har meldt sig til. Så snart vi ved noget mere konkret, vil kredsbestyrelsen orientere om dette.