OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juni 2021

Lov for Danmarks nye naturnationalparker vedtaget

Rammerne for Danmarks kommende naturnationalparker er nu på plads. Jægerforbundet glæder sig over bredt flertal og håber på folkelig involvering og indflydelse. Ellers bliver folk ligeglade, spår Kirsten Skovsby, som er DJ’s repræsentant på området.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

Allerede om et år kan danskerne besøge Naturnationalpark Fussingø ved Randers og Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland – de to første i rækken af op imod 15 nye naturnationalparker. I dag vedtog et bredt politisk flertal på Christiansborg nemlig miljøminister Lea Wermelins lovforslag, som skal bane vejen for fremtidens naturnationalparker på Statens arealer i Danmark.

Lovforslaget skaber en retlig ramme for etableringen og forvaltningen af naturnationalparkerne, hvor naturen kan udvikle sig på naturlige præmisser, uden skov- og landbrugsproduktion, fyldt med gode levesteder for både dyr og planter.

- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. De kommende naturnationalparker skal være med til at få vores natur på fode igen, men det kræver et opdateret regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet. Det får vi nu, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Vigtigt med bredt forlig

Længe havde Danmarks Jægerforbund frygtet at der ville blive tale om et smalt forlig, indgået af Regeringen og støttepartierne på venstrefløjen. Derfor var det med glæde, at forslaget fandt støtte fra en bredere vifte i Folketinget. Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har stemt for den nye lovramme, mens Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og løsgængeren Inger Støjberg stemte imod. Kristendemokraternes repræsentant på Borgen, Jens Rohde, undlod at stemme.

- Det brede forlig er positivt, fordi det sikrer en forankring hen over midten af de politiske fløje. Det betyder, at loven bliver mere levedygtig og langsigtet. Og det har naturen i høj grad brug for, siger Kirsten Skovsby, som er Danmarks Jægerforbunds repræsentant i det nationale udvalg for naturnationalparker.

Lokale jægere bør engageres

Danmarks Jægerforbund støtter etableringen af naturnationalparker af hensyn til behovet for at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark. Det skal ske ved at etablere store sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmisser. Samtidig skal naturnationalparkerne bidrage til den omgivende natur. Specifikt i forhold til jagtlige aktiviteter, er det jægerforbundets holdning, at de ikke må stride mod naturnationalparkernes biodiversitetsmæssige formål. Jagten/reguleringen bør varetages af lokale jagtforeninger i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enheder.

Blandt Kirsten Skovsbys særlige opmærksomhedspunkter er netop naturnationalparkernes lokale forankring og det, at borgerne, der lever tæt på parkerne, bliver hørt og taget alvorligt.

- Folkelig involvering og indflydelse er helt nødvendige forudsætninger for naturnationalparkernes eksistens i lokalområderne, understreger Kirsten Skovsby. Ellers bliver folk ligeglade, spår hun.

Fokus på dyrevelfærd

For partierne bag forliget har fokus på dyrevelfærd haft en særlig opmærksomhed. I forbindelse med lovbehandlingen er det besluttet, at der blandt andet skal ske en evaluering af dyrevelfærden, og at der igangsættes et pilotprojekt med teknologisk understøttelse af tilsynet med udsatte dyr.

- Store græssere spiller en afgørende rolle for at skabe en rig og varieret natur i Danmark. Men når vi lader dyrene give naturen en hjælpende hånd, har vi samtidig et ansvar for at sikre dyrevelfærden, det må vi aldrig gå på kompromis med, lyder det videre fra miljøministeren.

Men når man har sat dyr bag hegn, så har man også påtaget sig et stort ansvar for dem, understreger Kirsten Skovsby. Netop dyrevelfærd har været én af hendes kæpheste fra starten, og det glæder hende at politikerne nu tager sagen alvorlig.

- Det må bare ikke ske på bekostning af hegnene, advarer hun, idet hun frygter for høje hegn.

Danmarks Jægerforbund støtter brug af lave hegn med glatte tråde, der ikke skader vildtet, og som sikrer vildtets frie bevægelighed. Begge dele er afgørende for sunde vildtbestande.