OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. januar 2021

Lovforslag om naturnationalparker afviser rekreativ jagt

Den rekreative jagt er dømt ude i Regeringens netop offentliggjorte lovforslag vedr. 15 danske naturnationalparker. DJ ønsker lokale jægere indtænkt som en naturlig del af forvaltningen af områderne.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

Aftaleparterne bag natur- og biodiversitetspakken med 888 mio. kr. til dansk natur er nu klar med et forslag til, hvordan lovgivningen for de kommende naturnationalparker på statens arealer skal se ud.

- Det er et skift i naturpolitikken, og det kræver, at vi får et nyt regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet. Og så har jeg store forventninger til, at det vil skabe spændende naturoplevelser for danskerne, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Men det forstås, at disse spændende naturoplevelser ikke inkluderer jagt.

Ingen rekreativ jagt i parkerne

I lovforslaget om 15 nye naturnationalparker, som Miljøministeriet netop har sendt i høring, lægges der nemlig op til, at naturnationalparkerne friholdes for jagt.

Helt konkret hedder det i et afsnit i lovforslagets kapitel 2.1.1.2.1., at der "... lægges op til, at naturnationalparkerne generelt vil blive friholdt for jagt, der ikke sker som led i forvaltningen af områderne. Det vil sige, at den statslige lodsejer (f.eks. Naturstyrelsen) som udgangspunkt forventes ikke at gennemføre jagtudleje, betalingsjagter, nyjægerjagter og invitationsjagter i naturnationalparkerne. Der vil dog fortsat være mulighed for bestandsregulerende jagt på vildtet i området, jagt på invasive arter, eller hvis det på anden måde er konkret begrundet."

Jægere frem for skatteyderbetalte skytter

Danmarks Jægerforbund anerkender, at Danmarks natur og biodiversitet er historisk trængt, og støtter Regeringens ønske om at skabe mere og vildere natur i de nye naturnationalparker, og bakker op om, at naturnationalparkerne har biodiversiteten som sit primære formål. Men det betyder ikke, at jægerne helt bør tages ud af ligningen. Naturnationalparkerne bør give plads til menneskelige aktiviteter i det omfang, det ikke skader den enkelte naturnationalparks formål på naturområdet, hvorved den folkelige opbakning kan sikres.

Kirsten Skovsby, som er Danmarks Jægerforbunds repræsentant i det nationale udvalg for naturnationalparker, undrer sig over lovforslagets formulering om, at lodsejer som udgangspunkt ikke må gennemføre betalingsjagter af nogen art i områderne. For hvem skal ellers forvalte vildtet?

- Der, hvor en jagtlig forvaltning giver mening, ser vi stadig jægerne - og meget gerne de lokale jagtforeningers medlemmer - som en del af løsningen. Hvorfor skal det være skatteyderbetalte skytter, der forvalter jagten, når kompetente og dygtige jægere gerne vil betale for at gøre det, spørger Kirsten Skovsby.

Plads til rekreativ jagt

Jægerforbundet mener desuden, at der bør være plads til den rekreative og ikke-kommercielle jagt i de områder af naturnationalparkerne der, hvor jagten ikke er en hindring for den enkelte naturnationalparks biodiversitetsmæssige formål.

Den rekreative jagt omfatter f.eks. statens nyjægerjagter eller det kan være de jagter, som jagtforeningerne bliver inviteret på som belønning for en indsats på det enkelte statsskovdistrikt. Det kan også være i forbindelse med generel formidling af værdierne i naturnationalparkerne, at der indgår jagtelementer.


Danmarks Jægerforbund er pt. i færd med at formulere sit høringssvar til lovforslaget.