OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. december 2020

Lille milliard til naturen

888 millioner kroner til mere vild natur. Det er det beløb, som regeringen og støttepartierne har afsat til mere urørt skov og flere naturnationalparker. En god nyhed for naturen, mener Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Torsten Lind Søndergaard

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om en natur- og biodiversitetspakke, der skal give et historisk løft af dansk natur. I aftalepakken afsættes der 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. Den konkrete udmøntning aftales senere.

I pressemeddelelsen fra Fødevareministeriet lyder det blandt andet:

- Før valget gav vi et løfte om at passe bedre på vores natur. Derfor er jeg glad og stolt over, at vi i dag kan præsentere en aftale med et af de største løft af naturindsatsen i nyere tid. Her sætter vi nu ind for at bremse naturkrisen med mange tusinde hektar urørt skov og nye naturnationalparker, så de næste generationer også kan opleve en mangfoldig og spændende natur, siger miljøminister Lea Wermelin.

Med 888 mio. kr. i 2021-2024 vil aftalepartierne prioritere udlæg af urørt skov, nye naturnationalparker og en strategi for forvaltning af truede arter. Med de afsatte midler vil det være muligt at nå op på et samlet udlæg af knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af 15 naturnationalparker.

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen roser regeringen og støttepartierne for aftalen.

- Det er en aftale, der viser, at regeringen og støttepartierne mener det, når de siger, at det grønne er en mærkesag. Det fortjener ros. Naturen i Danmark er presset, og det her er et skridt i den rigtige retning, siger Claus Lind Christensen.

Næste skridt bliver at se, hvordan midlerne på finansloven mere konkret skal fordeles, når det kommende lovgivningsarbejde falder på plads.

Plads til mennesker
Selvom formanden glæder sig over den nye aftale, så har han alligevel en opfordring til regeringen og støttepartierne.

- Husk nu, at de kommende naturområder ikke må lukke sig om sig selv. Det er vigtigt, at danskerne kan bruge de nye naturområder, som tilhører os alle sammen. Vi må ikke forfalde til den forestilling, at naturen er skrøbelig. Det er den ikke. Den mangler bare plads, siger Claus Lind Christensen.

Naturen er en del af vi mennesker, og vi har brug for at være en del af naturen for vores fysiske og mentale sundhed.  I et land som Danmark med så forholdsvis sparsom natur, bør vi ikke have som målsætning at holde mennesker ude fra fællesejede naturområder. Vi skal i stedet bestræbe os på, hvor det kan lade sig gøre, at få biodiversitet og menneskelige aktiviteter til at gå hånd i hånd.

- I Danmarks Jægerforbund mener vi, at man ikke udelukkende skal tænke natur for naturens egen skyld, men tænke naturen for naturens og menneskenes skyld. Heri ligger en vigtig pointe for Danmarks Jægerforbund, siger formanden.

Taberstrategi
Natur- og biodiversitetspakken rummer også en strategi for truede arter, og her det vigtigt, at regeringen ikke vælger de nemme løsninger, men de rigtige løsninger.

- Når vi taler om arter i tilbagegang, så er det efter vores mening vigtigt, at man fokuserer på at forbedre levestederne. Fredninger er på mange måder den lette løsning. En taberstrategi, der har nederlagets skær over sig. Dyrelivet og plantelivet skal have plads. Det er det, det drejer sig om, siger Claus Lind Christensen.

Havet fortjener mere fokus
Aftalepartierne er også blevet enige om at afsætte 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet. Pengene prioriteres til indsatser i Øresund som f.eks. genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber.

- Det er fint, at der er sat penge af til indsatsen på havet. Men jeg havde gerne set, der var endnu mere fokus på havmiljøet i farvandene omkring Danmark.  Her er virkelig meget, der trænger til at blive rettet op på. Det må komme næste gang, siger Claus Lind Christensen.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her