OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. september 2021

Thisted siger nej-tak til naturnationalpark

Et ønske om at etablere en naturnationalpark inde i Nationalpark Thy blev mandag afvist af byrådet i Thisted kommune. Både den socialdemokratiske borgmester og den lokale jægerrådsformand er tilfredse med resultatet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det blev et klart lokalpolitisk nej-tak til forslaget om en naturnationalpark inde i Nationalpark Thy, da emnet kom til afstemning i Thisted kommunalbestyrelse i mandags. Med den socialdemokratiske borgmester Ulla Vestergaard i spidsen stemte 25 af 27 medlemmer af byrådet imod et flertal i Nationalpark Thys Bestyrelses ønske om etablering af en naturnationalpark inden for Nationalparkens afgrænsning på statslige arealer. Kun Alternativet og Enhedslisten stemte for.

Store jagtlige interesser på spil

- Vi er yderst tilfredse med at der er truffet beslutning om, at Kommunalbestyrelsen ikke ønsker en naturnationalpark i Thisted Kommune. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få netop den beslutning, som byrådet har truffet. Naturstyrelsen ejer næste alt skov i Thy, og derfor er der helt naturligt store jagtlige interesser på spil, siger formanden for Thisted Jægerråd, Tage Espersen.

Desuden er han, ligesom mange andre thyboer, bange for manglende lokal medindflydelse, hvis naturnationalparken skulle blive en realitet. Og det er der tilsyneladende god grund til at frygte. Miljøminister Lea Wermelin opfordrede 1. juli 2021 bl.a. landets kommuner til - inden for en måned - at melde ind med ønsker til, hvor der skal etableres yderligere op til 10 naturnationalparker på statens arealer. Efter klager over den korte tidsfrist blev den ganske vist forlænget med yderligere en måned, men det er stadigvæk alt for kort tid til den borgerinddragelse, der skal til.

Derudover lyder meldingerne fra områder, der allerede er udpeget som naturnationalparker, at mængden af lokal inddragelse og medindflydelse er minimal.

Lokal inddragelse og tid er lig succes

Netop manglende indflydelse og ideen om hegnede områder står i skærende kontrast til hele essensen af Nationalpark Thy. Da parken i sin tid blev en realitet, skete det efter flere års forarbejde, med masser af lokal inddragelse og deraf afledt massiv opbakning.

- Det er jo det, der har gjort Nationalpark Thy til den bragende succes, den er i dag, siger borgmester i Thisted kommune, Ulla Vestergaard, der frygter en udvanding af det stærke brand, som nationalparken er i dag. Hun tilføjer:

- Der arbejdes allerede intens med biodiversitet i nationalparken, og der kan givet, hvis også økonomien følger med, findes endnu flere steder, ligesom der allerede er områder, hvor man ikke færdes på bestemte tidspunkter af året. Hvad skal vi så med en naturnationalpark oveni?

Ulla Vestergaard deler Tage Espersens bekymring for, at beslutningerne vil blive truffet for hurtigt og uden hensyn til lokale interesser og opbakning, og hvor balancen mellem benyttelse og beskyttelse ikke vægtes. Alt det, der gjorde Nationalpark Thy til en succes.

Bliver grundlæggende præmisser kompromitteret?

På baggrund af afstemningen i byrådssalen, sender borgmesteren nu et formelt brev til Naturstyrelsen, hvori hun skitserer kommunens beslutning.

"Thisted Kommune ønsker ikke en naturnationalpark på statens arealer i Nationalpark Thy. Da Nationalpark Thy i sin tid blev etableret, som den første i landet, var det efter en lang, grundig og god dialog mellem stat, kommune og øvrige parter. En af de grundlæggende præmisser var og er, at der er en balance mellem beskyttelse og benyttelse, og at tilgængeligheden ikke blev begrænset som konsekvens af etableringen af Nationalpark Thy. I den sparsomme information vi har fået om en evt. naturnationalpark i Nationalpark Thy er der skabt en usikkerhed om, hvorvidt de grundlæggende præmisser bliver kompromitteret. Da vi ser Nationalpark Thy som en stor succes til gavn for både naturen, turister og borgere i lokalområdet, har vi svært ved at se, hvordan en naturnationalpark i samme område kan være en gevinst," hedder det bl.a. i brevet.

Beslutningen er i Miljøministeriets hænder

Selvom kommunen nu har givet sin mening til kende, har byrådet i princippet ikke magt til at bremse en eventuel beslutning om udpegning af en naturnationalpark inde i Nationalpark Thy. Denne beslutning er nemlig op til Miljøministeriet.

- Men jeg vil godt nok komme til at løfte et øjenbryn temmelig meget, hvis de bare kører videre udenom os. Det kan jeg ikke forestille mig vil komme til at ske, lyder det fra Thisteds socialdemokratiske borgmester.