OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. juni 2020

Naturnationalparker skal fremme vild natur

I dag offentliggjorde Regeringen planerne om to nye såkaldte naturnationalparker på tilsammen ca. 1.900 hektar vildtvoksende natur. DJ ser frem til at fortsætte den bæredygtige jagt som aktiv vildtforvaltning i områderne. Men der er én stor bekymring …

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

To nye naturnationalparker på i alt cirka 1.900 hektar skal give plads til mere vild natur med urørt løvskov og store, græssende dyr, såsom kronvildt og vilde heste. Det er ifølge en ny politisk aftale målet med Danmarks første såkaldte naturnationalparker, som inden for få år skal etableres i Fussingø vest for Randers og i Gribskov i Nordsjælland.

Aftalen er indgået mellem Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, som med knap 105 millioner kroner vil skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten. En af indsatserne bliver etableringen af de to naturnationalparker.

Jagten fortsætter som hidtil

I Danmarks Jægerforbund ser formand Claus Lind Christensen med positive øjne på tiltag som styrker biodiversiteten i den danske natur. Det er der et akut behov for, mener formanden.

- I forhold til jagt, så forventer vi selvfølgelig, at den kommer til at finde sted på samme måde, som på statens øvrige arealer. Den bæredygtige jagt er en del af den aktive vildtforvaltning, og i forligsteksten står der da heller ikke noget om, at der ikke ønskes jagt i områderne, bemærker Claus Lind Christensen.

- Hvad der også er vigtigt for disse her områder er, at vildtets frie bevægelighed ikke forringes, f.eks. i form af høje hegn. Når vi taler afgræsning, skal det være med lave hegn, tilføjer han.

Sammenhængende naturarealer

Med den nye aftale kan Danmark således se frem til mere natur, og vildere natur. Danmark har allerede fem nationalparker, nemlig nationalparken i Thy, i Mols Bjerge, i Vadehavet, Nationalpark Skjoldungernes Land og Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Men sammenlignet med disse vil naturnationalparkerne ikke indeholde landbrugsarealer, være mere vildtvoksende og med naturens egne præmisser i fokus.
Og så skal der som sagt være plads til store, vilde dyr, såsom kronvildt og vilde heste. I en pressemeddelelse, udsendt af Miljø- og Fødevareministeriet, uddyber miljøminister Lea Wermelin:

- Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme.

Ud over de to naturnationalparker er der afsat 10 mio. kroner til stenrev i havet og 35 mio. kroner i tilskud til sammenhængende arealer i og nær ved fem beskyttede og særligt sårbare naturtyper i beskyttede Natura 2000-områder. Og det er noget, der bemærkes i jægerforbundet:

- Vi er meget tilfredse med, at der er afsat midler til f.eks. stenrev i havet og de sårbare naturtyper i Natura 2000-områderne. Her fortjener Regeringen i høj grad ros, siger Claus Lind Christensen.

Drømmen om det brede forlig

Men selvom de nye tiltag på mange måder er en hyldest til naturen og til vildtet i Danmark, er der alligevel noget ved den, der nager jægerforbundsformanden. Han noterer sig, at aftalen er indgået af et flertal til venstre for midten, helt uden støtte fra de blå partier.

- Jeg sagde det til statsministeren på natur- og biodiversitetsmødet på Marienborg i november, for det er virkelig en reel bekymring: Sørg nu for at få lavet brede politiske aftaler på naturområdet. Det er vigtige aftaler, som gerne skal holde i årtier og under skiftende regeringer, uanset partifarve. Ellers risikerer vi at tabe det hele på gulvet på et senere tidspunkt, advarer Claus Lind Christensen.