OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. juni 2021

Stor enighed i DJ-høringssvar om naturnationalparker

Danmarks Jægerforbunds lokale repræsentanter har netop afgivet høringssvar på de to første naturnationalparker. Budskaberne til Naturstyrelsen er klare: Vi støtter indsatsen for mere natur og øget biodiversitet, det har været en forhastet proces, vi ønsker jagt i parkerne, siger nej tak til de planlagte høje hegn, bifalder friluftslivets mange muligheder og påpeger det dyrevelfærdsmæssige ansvar over for dyr bag hegn.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Max Steinar

Loven om naturnationalparker træder i kraft 1. juli 2021 og konturerne til de to første naturnationalparker på Fussingø og i Gribskov er ved at være på plads. Nu mangler de mange høringssvar at blive vurderet af de ansvarlige politikere og myndigheder.

Blandt de mange høringssvar er også jægerforbundets at finde, hvor der er taget udgangspunkt i jægerforbundets natursyn og den politiske målsætning for naturnationalparker.

Centrale punkter

Der synes at være stor overensstemmelse mellem de to høringssvar, hvor man begge steder bakker op om indsatsen for at styrke den vilde natur og biodiversiteten i Danmark, men samtidig har man oplevet en stramt styret proces fra Naturstyrelsens side, der ikke har levnet meget plads undervejs til hverken debat eller refleksion over de foreslåede løsninger.

I begge høringssvar argumenterer man for opblødning af den restriktive tilgang til jagt, og så er der begge steder taget klart afstand fra de planlagte 2 til 2,5 meter høje hegn, der kan holde henholdsvis hjortevildt inde på Fussingø og elge samt hjortevildt inde i Gribskov. Høje hegn, der hindrer vildtets frie bevægelighed, strider mod DJ’s natursyn og således også den politiske målsætning om naturnationalparker, der anbefaler hegn bestående af lave glatte tråde.

Jægerforbundets repræsentanter er positive over for de mange muligheder for friluftsliv i naturnationalparkerne, men støtter samtidig af hensyn til vildtet, at bestemte områder friholdes for aktivitet. Endelig er der i de to høringssvar enighed om, at har man sat dyr bag hegn, så har man også et ansvar for dem. Med andre ord SKAL dyrevelfærden være er i orden i de kommende naturnationalparker.

Lokale erfaringer

- Vi har nu arbejdet med planerne om Naturnationalpark Gribskov i godt halvandet år, og jeg er meget tilfreds med den interne proces i vores DJ-arbejdsgruppe, udtaler Finn Poulsen, der er jægerforbundets repræsentant i den lokale arbejdsgruppe for Naturnationalpark Gribskov, og tilføjer:

- Jeg ville gerne kunne sige det samme om processen i Naturstyrelsens arbejdsgruppe, men det kan jeg ikke. Der er f.eks. slet ikke blevet lyttet til de mange protester over især planerne om høje hegn, der forhindrer vildtets frie bevægelighed – et kardinalpunkt for os jægere.

Også på Fussingø har processen været stramt styret uden mulighed for at rykke ved planerne om et højt hegn.

- Vi har argumenteret for et lavt hegn, så der kunne etableres et forvaltningsmæssigt samspil mellem naturnationalparken og lodsejerne uden for hegnet. Det, tror jeg, havde givet større forståelse for etableringen af Naturnationalpark Fussingø, siger Thomas Skifter, der er jægerforbundets repræsentant i den lokale arbejdsgruppe for Naturnationalpark Fussingø, og uddyber:

- For at et projekt som dette kan opnå lokal forankring, er det afgørende, at de lokale interessenter får reel indflydelse på beslutningerne.