OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. oktober 2020

Mere og vildere natur på vej

Mandag og tirsdag i denne uge har miljøminister Lea Wermelin online – grundet corona-restriktioner – præsenteret baggrunden for etableringen af de to naturnationalparker på Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland. Foreløbig er kun placeringen fastlagt, mens det stadig ikke er besluttet, hvilke dyr der skal sikre den nødvendige afgræsning. Miljøministeren håber, at indvielsen af naturnationalparkerne kan ske inden udgangen af 2021.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Torsten Lind Søndergaard

Der var lagt op til to skovture i spændende naturområder på Fussingø og i Gribskov. Det satte coronaen en stopper for, og i stedet blev det to online-møder, hvor Lea Wermelin, de stedlige skovriddere og relevante borgmestre stod for programmet.

Mere og vildere natur

Lea Wermelin indledte med at forklare, at vi står midt i en naturkrise, som vi skal gøre noget ved nu. Naturen skal have meget mere plads til at blive vildere og mere spændende på dens egne præmisser. Vi skal stoppe motorsavene i disse områder, og der skal sikres flere våde områder, og så skal store pattedyr sikre den nødvendige afgræsning, som kan påvirke biodiversiteten i positiv retning.

Hun konkluderede dermed samtidig, at områderne skal hegnes. På Fussingø er det ca. 900 ha, mens det er ca. 1.100 ha i Gribskov. Hegnene er nødvendige, hvis andre dyr end det stedlige hjortevildt skal hjælpe til med afgræsningen. Foreløbig er der ikke taget endelig stilling til, hvilke græssere der skal udsættes, og følgelig heller ikke hvilke typer hegn der skal sættes op.

Plads til friluftslivet

- Jeg vil gerne her understrege, at hegnene har til opgave at hegne dyrene inde, men ikke menneskerne ude. Der skal være god adgang til naturen og plads til et rigt og aktivt friluftsliv i naturnationalparkerne, sagde miljøministeren.

Dialog på flere niveauer

Lea Wermelin forklarede, at begreber som urørt skov og nu naturnationalparker tager afsæt i nationale drøftelser med forskere og friluftsorganisationer, herunder Friluftsrådet, spejderne og ridesporten (også Danmarks Jægerforbund, red.) om, hvordan der kan skabes plads til mere og vildere natur samtidig med, at der bliver mulighed for at dyrke friluftslivets mange discipliner. Drøftelser, som skal fortsætte frem mod de endelige projektforslag.

Sideløbende med de nationale drøftelser lægger ministeren op til, at der skal ske en tæt dialog mellem borgerne, kommunerne og den stedlige Naturstyrelse, så det bedst mulige resultat kan opnås i så bred enighed som overhovedet muligt. Det bekræftede borgmestrene, da de efterfølgende fik ordet.

Lea Wermelin sluttede sin præsentation af med ordene:

- Noget bliver anderledes, men forhåbentlig bliver der også noget at glæde sig til!

Virtuel skovvandring

Begge steder blev vi taget med på en spændende virtuel skovvandring, hvor Peter Brostrøm og Jens Bjerregaard Christensen henholdsvis skovridder på Naturstyrelsen Kronjylland og Naturstyrelsen Nordsjælland levende fortalte om de to planlagte naturnationalparker, herunder de mange muligheder for at styrke biodiversiteten samt overvejelserne om hegn og store græssere.

Herefter var der debat, hvor ministeren, skovridderne og borgmestrene svarede på spørgsmål fra tilhørerne hjemme i stuerne.

Det mener DJ

Poul Arne Nielsen, der er jægerrådsformand i Syddjurs Kommune og medlem af brugerrådet på Naturstyrelsen Kronjylland, hæfter sig ved, at der er lagt op til en solid borgerinddragelse:

- Vi støtter klart indsatsen for mere og vildere natur på Fussingø gennem hårdere afgræsning, men vi ser også gerne, at den går hånd i hånd med de lokale brugerinteresser, så naturnationalparken kan blive et samlingspunkt og ikke et lokalt stridspunkt i fremtiden.

Finn Poulsen, der er jægerrådsformand i Halsnæs Kommune og medlem af skovbrugerrådet i Naturstyrelsen Nordsjælland, bakker også op om miljøministerens ønske om mere plads til naturen og håber, at jægerne bliver repræsenteret i den lokale følgegruppe:

- Jeg ser gerne, at vi kan påvirke beslutningsprocessen i forhold til, hvilke græssere der skal bruges og dermed også hegnets beskaffenhed, hvor vildtets frie bevægelighed er et helt centralt princip i Danmarks Jægerforbunds natursyn.

- Som formand for Danmarks Jægerforbund glæder jeg mig over regeringens indsats for at styrke biodiversiteten i Danmark, men jeg glæder mig også over, at vores lokale repræsentanter yder en stor politisk indsats i projekterne og bød ind med relevante spørgsmål om hegnene, vildtets frie bevægelighed og plads til friluftslivet, siger Claus Lind Christensen og uddyber:

- Jeg ser derfor meget frem til den fortsatte dialog om naturnationalparker på både nationalt og lokalt niveau, hvor vi er klar til konstruktiv deltagelse om bl.a. ovenstående punkter i bestræbelserne på at finde løsninger, som opfylder flest muligt af målene med naturnationalparkerne. Løsninger, der giver plads til vildtet, jagten og jægerne på lige fod med det øvrige friluftsliv.