Afrikansk svinepest har nået Belgien

Den frygtede svinesygdom har taget et stort hop og er nu konstateret i Belgien. Nu som tidligere er det vigtigt, at jægerne tager de nødvendige forholdsregler i forbindelse med jagt i udlandet.

Offentliggjort den: 14. september 2018
Tekst: Torsten Lind Søndergaard

De belgiske myndigheder har netop bekræftet to tilfælde af afrikansk svinepest. Der er tale om to døde vildsvin fundet i Étalle i den sydøstlige del af Belgien nær grænserne til Luxembourg og Frankrig. Hos Landbrug & Fødevarer er man bekymrede og kalder situationen ekstremt alvorlig.

Du kan læse Landbrug & Fødevarers nyhed om spredningen her 

Da det er velkendt, at det ikke er vildsvin, der spreder svinepesten over store afstande i ét hug, men derimod mennesker, så er der al mulig grund til endnu engang at indskærpe de vigtige forholdsregler i forbindelse med jagt i udlandet.

Sådan gør du
Ved jagt på vildsvin i udlandet bør ansvarlige jægere altid sikre:

  • At der ikke er restriktioner på jagt i området som følge af sygdomsudbrud
  • At det nedlagte dyr har normal adfærd ved skudafgivelsen
  • At organerne ser normale ud

Ved afgang til Danmark skal den ansvarlige jæger sikre:

  • At vaske jagttøjet efter afsluttet jagt i udlandet
  • At undgå kontakt med levende svin i 48 timer efter opbrækning/kontakt med nedlagte vildsvin
  • Såfremt vildsvinet medbringes til Danmark, bør ALT slagteaffald efterlades. Vildsvinet bør være parteret, pakket i poser og klar til fryseren. 

Selv om det område, man færdes i, ikke er underlagt restriktioner, bør man være særligt påpasselig i de lande, hvor sygdommen er konstateret. Der kan gå et stykke tid, fra sygdommen har spredt sig i vildsvinene, til myndighederne opdager, at området er inficeret og dermed iværksætter restriktioner.

Du kan læse en mere udførlig vejledning i at undgå at sprede sygdommen her