OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. januar 2018

DJ støtter ministeren i sagen om afrikansk svinepest

Efter et grundigt orienteringsmøde i Miljø- og Fødevareministeriet og en grundig drøftelse på HB-mødet den 12. januar har en enig hovedbestyrelse i Danmarks Jægerforbund valgt, på trods af Jægerforbundets eksisterende natursyn, at støtte ministeren og dermed samfundet i bekæmpelsen af vildsvin i den danske natur.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar. Vildsvin under hegn

Lige op til jul lancerede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen en plan, der skal sikre udryddelse af alle vildsvin i Danmark, så risikoen for, at afrikansk svinepest kan spredes i naturen via vildsvin, elimineres.

Danmarks Jægerforbund blev i første omgang ikke taget med på råd. En henvendelse affødte dog en invitation fra ministeriet (se også nyheden DJ skal til møde i ministeriet om afrikansk svinepest), så der kunne blive skabt en dialog om emnet, og Jægerforbundet kunne redegøre for forbundets principielle holdning til vildsvin i den danske natur.

- Danmarks Jægerforbunds holdning til vildsvin er klar. Vi ønsker i henhold til vores natursyn en vildtlevende og voksende bestand af vildsvin i Danmark, da det er en hjemmehørende art i den danske natur, fastslår Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, og fortsætter:

- Da den nuværende situation betragtes som en helt ekstraordinær tilstand, vil den løbende blive evalueret af Danmarks Jægerforbund, således at Jægerforbundets natursyn igen kan følges, når risikoen for afrikansk svinepest er væsentlig reduceret.

Afrikansk svinepest i mange lande

I Europa er der i en række lande udbrudt afrikansk svinepest i vildsvinebestandene. Indtil videre er sygdommen heldigvis ikke nået til vores nabolande, men den er godt på vej. Afrikansk svinepest udgør en konkret trussel mod den vilde bestand af vildsvin i de områder, der er ramt af sygdommen, men problemet stopper ikke her.

Da der er frygt for, at afrikansk svinepest med tiden kan nå over den danske grænse (så Danmark ikke længere kan erklære sig sygdomsfri), er der således også et potentielt problem for den samlede danske svineproduktion, hvilket betyder, at sygdommen også kan være en trussel mod væsentlige danske økonomiske interesser.

Fastholder natursyn trods støtte

- Den aktuelle situation ændrer ikke på Danmarks Jægerforbunds natursyn om, at vi på længere sigt ønsker en voksende og vildtlevende bestand af vildsvin i Danmark. Men vi anerkender dog situationens alvor i Europa, siger Claus Lind Christensen og fortsætter:

- I forlængelse af miljøminister Esben Lunde Larsens og dermed samfundets henstilling til de danske jægere om at bekæmpe vildsvin på dansk grund med alle midler vil Danmarks Jægerforbund således opfordre de danske jægere til at følge denne henstilling.

Det skal naturligvis ske på baggrund af bedst mulig forvaltningspraksis, så indsatsen bliver så effektiv som mulig. Det vil Jægerforbundet naturligvis vende tilbage til, når der foreligger en endelig plan for en benhård forvaltning af vildsvinene.

Én plan – tre aktører

Som et led i at nå frem til en endelig udmøntning er der aftalt nyt møde i ministeriet i slutningen af januar med deltagelse af både landbruget, som den centrale lodsejergruppe, og jægerne, som den udøvende part.

- Her skal vi drøfte en egentlig handlingsplan, som naturligvis både vil indeholde den videre kommunikation, og ikke mindst hvilke værktøjer jægerne får stillet til rådighed, så indsatsen kan blive så effektiv som mulig, udtaler Claus Lind Christensen.

Se Esben Lunde Larsens pressemeddelelse: Milliardeksport truet: Minister går til kamp for at hindre afrikansk svinepest

 

Se også Danmarks Jægerforbunds artsleksikon om vildsvin