Offentliggjort den: 07. september 2023

Afrikansk svinepest i Sverige

Afrikansk svinepest er onsdag blevet påvist i en prøve fra et dødt vildsvin, fundet lige sydøst for Fagersta i Västmanland. Danske jægere på jagt i Sverige bør være ekstra OBS på smittefare.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det svenske veterinærinstitut, SVA, har meddelt, at man siden 25. august har fundet syv døde vildsvin i et område omkring byen Fagersta i Västmanland. Det ligger i det centrale Sverige, vest for Stockholm.

Ifølge veterinærinstituttet afventer man i øjeblikket svar på endnu en prøve fra et dødt vildsvin, og der arbejdes intensivt på at begrænse og bekæmpe smitteudbruddet. Myndighederne ved endnu ikke hvordan sygdommen er kommet ind i landet, men da man er langt borte fra det nærmeste smittede område i Europa, arbejder man ud fra en teori om, at det er sket gennem mennesker og ikke vildsvin.

- Vi sætter nu den beredskabsplan, vi har haft længe, ud i livet. Vi udnytter også erfaringer fra andre lande, der har været i en lignende situation, siger Lena Hellqvist Björnerot hos det svenske landbrugsverk i en pressemeddelelse.

Et af de første tiltag bliver, at de ansvarlige myndigheder i samarbejde med jægere finder ud af, hvor stort et område der er blevet ramt. Dette gøres ved at søge efter døde vildsvin i kombination med kendskab til vildsvinenes hjemområder. Inden for det berørte område vil al adgang i første omgang være forbudt – inkl. jagt, arbejde med skovbrug og andre friluftsaktiviteter.

Mange danske jægere i Sverige

Afrikansk svinepest er en meget smitsom virussygdom med høj dødelighed, som kan forekomme hos svin og vildsvin. Selvom afrikansk svinepest endnu aldrig har været konstateret i Danmark, forekommer sygdommen i en række europæiske lande - heriblandt Polen, og nu altså også i Sverige. Begge lande besøges hvert år af mange danske jægere.

Derfor opfordrer jægerforbundet da også enhver, som planlægger vildsvinejagt i Sverige, at sætte sig ekstra grundigt ind i reglerne for hygiejne og forsvarlig håndtering af nedlagte dyr. For at undgå et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark er det vigtigt, at alle er med til at sikre en virksom og effektiv smittebeskyttelse.

For når vi går på jagt i lande med afrikansk svinepest, er der altid en vis risiko for at bringe sygdommen med hjem. Går du på jagt i udlandet bør du derfor altid:

  1. efterlade slagteaffald i det land, hvor dyret er nedlagt
  2. partere kødet og lægge det i poser, inden du tager hjem
  3. vaske dit jagttøj inden du tager hjem – alternativt læg det i poser og vask det, så snart du er hjemme

V i har samlet meget mere fakta om afrikansk svinepest på denne side.