OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. september 2020

Pas på afrikansk svinepest under jagt i udlandet

Afrikansk svinepest er stadig en alvorlig trussel i Europa. Derfor skal alle danske jægere, som tager på jagtrejse, huske at følge Fødevarestyrelsens retningslinjer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Igen i år har der været - og er stadig - mange europæiske udbrud af den smitsomme og alvorlige svinesygdom afrikansk svinepest. Der ses udbrud både blandt vildsvin og tamsvin. Alene i Polen er der fra 1. januar og indtil den 10. august rapporteret 2959 tilfælde af sygdommen i vildsvin.

Det er derfor vigtigt at de danske jægere, der går på jagt i udlandet, efter f.eks. vildsvin, er opmærksomme på at minimere risikoen for at overfører sygdommen til danske svinebesætninger. Det gøres ved, at vaske og desinficere tøj, fodtøj og udstyr, der har været med på jagt, inden jægeren returnerer til Danmark. Det er forbudt at tage nedlagt vildsvinekød fra de berørte områder med tilbage til Danmark.

I den forbindelse har Fødevarestyrelsen udarbejdet en informationsskrivelse til jægere, der går på jagt i udlandet. Skrivelsen beskriver hvilke forholdsregler jægeren skal tage under og efter jagt i udlandet.

Bliv klogere på afrikansk svinepest 

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark. I 2007 blev sygdommen for første gang konstateret i Georgien, og den blev herefter spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. I 2012 blev det første tilfælde fundet hos tamsvin i Ukraine, og i 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest, også hos tamsvin. I 2014 spredte svinepesten sig ind i EU og forekommer i dag i Belgien, Bulgarien, Estland, Grækenland, Italien (Sardinien), Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Rumænien og Slovakiet.

For de lande, hvor der er fundet afrikansk svinepest, gælder det, at der er indført restriktioner for ind- og udførsel af svin, svinekødsprodukter og jagttrofæer. Hvad disse restriktioner helt præcist dækker over, kan du læse mere om på Fødevarestyrelsens hjemmeside.