OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. december 2017

DJ skal til møde i ministeriet om afrikansk svinepest

Regeringen vil udrydde fritlevende vildsvin i Danmark for at minimere risikoen for, at den danske svineproduktion bliver ramt af afrikansk svinepest, som breder sig i Europa. Danmarks Jægerforbunds officielle holdning er pt. den modsatte – nemlig en større, men hårdt reguleret bestand af vildsvin i Danmark.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

- Vildsvin spreder svinepest, og derfor skal de væk. De kan blive smittet af madrester, der stammer fra lande med svinepest. For eksempel på rastepladser, hvor chauffører har spist mad, som de har haft med hjemmefra fra pestområder. Og så smitter vildsvinene hinanden. Derfor må de væk. Sådan udtalte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse, der blev udsendt fredag eftermiddag den 15. december. Videre i pressemeddelelsen stod, at ministeren vil udvide jægernes muligheder for at jage vildsvin med natkikkert, med kunstigt lys ved foderpladser samt jagt både før og efter solopgang.  Læs pressemeddelelsen her

Der er derfor ingen grund til at betvivle, at landbruget og ministeren tager risikoen for afrikansk svinepest i Danmark aldeles alvorligt. Det samme gør naturligvis Danmarks Jægerforbund.

Men hele sagen er ikke bare sort/hvid, siger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen:

- Vi har meget respekt for de konsekvenser, som erhvervet mener, det kan have for dansk svineproduktion, hvis vi får afrikansk svinepest i Danmark. Men jeg har også respekt for det natursyn og den naturpolitik, som repræsentantskabet i Danmarks Jægerforbund har truffet. Et natursyn der giver plads til vildsvin i Danmark.

Ingen har orienteret jægerne
Derfor blev han også forundret over, at miljø- og fødevareministeriet gik  ud med så markant en melding, uden overhovedet at have vendt det med Danmarks Jægerforbund.

- Det er jo de danske jægere, som skal udføre den her opgave med at udrydde vildsvinene i Danmark. En opgave som strider imod vores officielle politik. Derfor ville det være naturligt, at Jægerforbundet havde  været inddraget i denne debat på forkant, understreger Claus Lind Christensen.

Derfor kontaktede Claus Lind Christensen departementet og bad om grundig orientering vedrørende afrikansk svinepest og en risikovurdering af diverse smitteveje og dertil en overbevisende argumentation for, at en total udryddelse af vildsvinene er det rigtige at gøre.

DJ til møde i ministeriet i det nye år
Danmarks Jægerforbund har på den baggrund modtaget en invitation til et møde i ministeriet med en række nøglemedarbejde i statsadministrationen i begyndelsen af det nye år.

- Jeg kvitterer for indbydelsen, og jeg forventer at tage tilbage til Jægerforbundet med den nyeste viden på området samt en del klogere på de tanker, der ligger bag ministerens plan. Jeg vil tage den viden med på det første hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Jægerforbund i det nye år den 12. januar. Her vil vi på baggrund af de nyeste oplysninger diskutere, om vi skal ændre vores politik på vildsvin, siger Claus Lind Christensen.

Han opfordrer samtidig alle danske jægere til at tage deres ansvar som jægere alvorligt og gøre alt, hvad der skal til for at forhindre at smitten bringes  tilbage til Danmark efter jagt i udlandet.

Du kan se, hvordan man undgår at bringe smitten med hjem via de videoer, som Landbrug & Fødevarer netop har produceret. Se dem her 

Læs om vildsvin i DJ's artskatalog