Offentliggjort den: 28. december 2020

Trofæopmåling, foråret 2021

På grund af de skærpede coronaregler ser vi os desværre nødsaget til i skrivende stund at undlade vores lille traditionelle turne rundt i landet.

Tekst: Fritz Heje Hansen

I stedet vil forårsopmålingen foregå på følgende måde: Trofæer der ønskes opmålt skal indsendes eller indleveres til Danmarks Jægerforbund senest ved udgangen af februar måned. Så vil vi måle disse i starten af marts.

Med trofæet skal der være vedlagt følgende oplysninger: Navn, adresse og tlf. nummer på trofæets ejer. Land, kommune og evt. stednavn på hvor dyret er nedlagt, samt dato på hvornår dyret er nedlagt.

Skulle der i de kommende måneder blive lempet på restriktionerne så det igen er forsvarligt at rejse rundt i landet med trofæopmåling, vil vi straks annoncere disse her på hjemmesiden, både i nyhederne og som arrangementer. Derfor opfordres alle interesserede til at følge med på hjemmesiden.

Har du et trofæ fra en dansk råbuk, der er nedlagt i 2020, er ovenstående mulighed sidste chance for, at trofæet evt. kan komme med på top 10 for 2020. Til Jægerforbundets trofæopmåling modtages kun trofæer af hjortearterne kron-, då-, sika- og råvildt samt vildsvin, muflon og ræv, nedlagt i Europa. Alle trofæer skal være nedlagt mindst 1 måned før opmålingstidspunktet. Det skal endvidere bemærkes, at trofæer af de arter, hvor vægten indgår i opmålingen, ikke må være hoved/skuldermonteret, pålimet pladen, eller med pålimede fremmedlegemer i kraniet.

Forsendelsen sker på eget ansvar. Pak derfor trofæet forsvarligt ind, evt. i postvæsenets egne solide papkasser foret med "skumchips", og afsend det som værdi- eller forsigtigpakke til:

Danmarks Jægerforbund
Trofæopmåling
Molsvej 34
8410 Rønde

Dit trofæ er forsikret af Danmarks Jægerforbunds forsikring, så længe det er i vores varetægt, og indtil vi afleverer det til postvæsenet igen. Efter endt opmåling sørger Danmarks Jægerforbund for at returnere dit trofæ. Vi returnerer trofæet inden for tre uger i den emballage, du fremsendte trofæet i. Det kan oplyses, at vi sender trofæet retur som værdipakke til en værdi af kr. 3.000,-.

Opmålingsgebyret er kr. 100 for medlemmer og kr. 200 for ikke-medlemmer.
Som indbetales ved afleveringen eller på MobilePay nr. 89271 Mrk. Trofæ.