OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. december 2020

Status på vingeindsamling: Væsentlig flere vinger

Her på hjemmesiden kunne I den 14. december 2020 læse en opfordring til at indlevere vinger fra ænder og gæs i lokalt opstillede frysere. Her kommer en foreløbig status.

Tekst: John Friborg, formand for Strand- og havjagtudvalget

Jægerforbundets to udvalg, der har fingeren på pulsen angående vandfugle - Trækvildtudvalget og Strand- og havjagtudvalget, har for længst forpligtet sig til Citizens Science. Altså hvor jægere bidrager til forskningen. I en lille arbejdsgruppe fra de to udvalg fløj ideerne rundt i luften: Mobil-app til vingegenkendelse, fugletællinger til søs, styrkelse af den etablerede vingeundersøgelse og meget andet. Det blev blandt andet drøftet, hvorfor jægerne ikke indleverer flere vinger til vingeundersøgelsen.

Svaret var måske enkelt: Når man pakkede 4-5 vinger fra gæs eller de store dykænder, kunne kuverten ikke komme i den røde postkasse! Det problem kunne løses. Aarhus Universitet Institut for Bioscience bevilgede nogle frysere og arbejdsgruppen fandt strategiske placeringer og kontaktpersoner. Hen over sommerferien blev planen lagt, og fryserne blev opstillet og var klar i september. Flere jagtforretninger tog positivt imod ideen.

I arbejdsgruppen kan vi næsten ikke vente på resultatet. Bliver det bedre end sæsonen 2019-20? På nuværende tidspunkt er der ikke styr på det totale antal indleverede vinger. Instituttet har dog opgjort, at der er indsamlet væsentlig flere vinger end sidste sæson. ”Vingefryserne” har vist deres berettigelse, og der er tømt frysere i Frøstrup, Ribe, Ringkøbing, Skjern, Harboøre, Hedensted, Odense, Maribo, Roskilde og Korsør. Flere af fryserne har været tømt flere gange. Det tyder rigtig godt for sæsontotalen.

Danmarks Jægerforbund går fuldt og helt ind for, at forvaltningen af jagtlovgivningen skal ske ud fra saglige og fagligt korrekte data. Sådan har det langt fra altid været, men det kræver også noget af jægerne at nå dertil. Vi skal være åbne og ærlige om vores interesse, og bidrage med indsamling af valide data til forskningen. At indlevere vinger fra skudt vildt kan kun jægerne gøre, og det er Citizens Science!

Det er vigtigt at understrege, at den ”gamle” brune vingeindsamlings kuvert stadig er gældende, og at der udloddes præmier blandt alle indleverede vinger – bare jægerne husker at skrive navn og bopæl på.