OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. december 2020

Afholdelse af generalforsamlinger, jægerrådsmøder mv. i 2021

Repræsentantskabsmødet i 2021 udsættes til september måned for at give de jagtforeninger, jægerråd og kredse mulighed for også at udskyde generalforsamlinger og årsmøder.

Tekst: Hanne Smedegaard, konsulent, bestyrelse

Grundet den fortsatte usikkerhed om afvikling af møder mv. som følge af COVID-19, har hovedbestyrelsen besluttet at udsætte repræsentantskabsmødet i 2021 til september måned for at give de jagtforeninger, jægerråd og kredse, der ønsker det, mulighed for også at udskyde generalforsamlinger og årsmøder. De jagtforeninger og jægerråd, der har planlagt møderne og gerne vil have dem afholdt som oprindelig fastlagt, må naturligvis gerne afvikle disse som planlagt.

Hovedbestyrelsen ønsker med beslutningen i videst mulig omfang at kunne fastholde den demokratiske proces i organisationen, herunder at eventuelle valg, indsendelse af forslag og udpegning af medlemmer til repræsentantskabet kan ske i de rigtige fora, i den rigtige rækkefølge og med de nødvendige varslingsfrister.

På repræsentantskabsmødet i 2020 godkendte repræsentantskabet, at årsmøderne i jægerrådene og kredsene samt repræsentantskabsmødet kan afholdes elektronisk. Denne mulighed foreligger stadig, og vi har systemerne til også at kunne foretage valg on-line. Men vi har fået en del henvendelser fra jægerrådene om, at man ikke er klar til at køre møderne on-line, ligesom vi har fået en del henvendelser fra jagtforeninger, der gerne vil udskyde deres generalforsamling, da medlemmerne er utrygge ved at skulle deltage på nuværende tidspunkt.

Vi planlægger efter at holde repræsentantskabsmødet på samme tidspunkt som sidste år, dvs. lørdag den 18. september 2021. Tager vi udgangspunkt i denne dato vil deadlines for kredsmøder og jægerrådsmøder se sådan ud:

  • Repræsentantskabsmøde lørdag den 18. september
  • Materialet skal sendes ud senest 3 uger før, dvs. senest fredag den 27. august
  • Tryk og pakning tager 10 hverdage, hvorfor materialet skal sendes til tryk senest fredag den 13. august
  • HB skal derfor behandle indkomne forslag senest 9. august
  • Kredsmøderne skal så være afholdt senest i den første uge af august, men formentlig inden sommerferien, da mange holder ferie i den første uge af august. Dvs. at kredsmøderne forventes holdt fra 16. juni – 30. juni.
  • Jægerrådsmøderne skal være afholdt min. 3 uger før kredsmødet, dvs. at sidste jægerrådsmøde skal være holdt senest 22. maj i forhold til det første kredsmøde.
  • Indkaldelse til jægerrådsmøder skal ske 4 uger før mødet i medlemsbladet dvs. i april nummeret, hvortil der er deadline for indskrivning via foreningsmeddelelse
  • Deadline for indsendelse af varsling i Medlemsbladet vil være 1. marts 2021

Såfremt der er jagtforeninger, jægerråd eller kredse, der ønsker at afvikle møderne on-line, vil vi i administrationen gerne være behjælpelig med at få sat møderne op.

Har I spørgsmål hertil, er vi klar til at hjælpe fra 4. januar 2021.