Generalforsamling

Øvrige

  • Indsender navn: Peter Knudsen
  • Sted: Nibe Jagtforening, Aalborgvej 47, 9240 Nibe
  • Start dato/tid: 12-02-2022 13:00:00
  • Slut dato/tid: 12-02-2022 15:30:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson: Peter Knudsen 25256414
  • Level: Forening
  • Forening: 0001410 - Nibe og Omegns Jagtforening
  • Jægerråd: 0000126 - Aalborg Jægerråd<br />
  • Kreds: Kreds 1

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 12. februar 2022 kl. 1300 i foreningshuset på skydebanen Aalborgvej 47. Generalforsamlingen slutter cirka kl. 15:30
Dagsorden iflg. vedtægterne, som findes på foreningens hjemmeside;
www.nibejagtforening.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Der er som sædvanligt lagt op til en hyggelig "jæger-eftermiddag", hvor foreningen også er vært ved et lettere traktement.