OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. januar 2021

Schaldemose: EU-Kommissionen skal ikke bestemme over dansk natur

EU-parlamentariker Christel Schaldemose er ærgerlig over EU-Kommissionens sammenligning af jagt og minedrift, og mener, at beslutninger om Danmarks natur skal træffes på Christiansborg - ikke i Bruxelles.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Socialdemokratiets pressetjeneste

EU-Kommissionens vejledning til EU's biodiversitetsstrategi for 2030 varsler et totalt stop for jagt, fiskeri og skovbrug i strengt beskyttede områder. Men det er ikke noget EU skal bestemme, lyder det fra Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. Vejledningen er et udkast, som landene og Kommissionen stadig diskuterer.

I et online interview med Danmarks Jægerforbund giver Christel Schaldemose sin støtte til jagten og kalder jægerne for aktive medspillere og en vigtig brik i naturbeskyttelsen. EU arbejder meget med naturbeskyttelse og sætter overordnede rammer for f.eks. fælles mål for biodiversitet. Men når det kommer til udmøntning af rammerne, må det ifølge EU-parlamentarikeren være op til det enkelte land.

- Efter min mening bør det være op til Danmark at finde ud af hvilke områder der skal være særligt naturbeskyttede. Det skal være op til Danmark selv at bestemme hvordan man skal agere inden for disse her områder. Det mener jeg faktisk ikke at EU skal blande sig i, siger Christel Schaldemose i interviewet, som du kan se i sin helhed nederst på siden.

Kan godt forstå at folk reagerer

At have et generelt forbud mod jagt i naturbeskyttelsesområder anser hun hverken som hensigtsmæssigt eller som måden at nå målet om mere biodiversitet på.

- Når man får et indtryk af at der lægges op til at man vil forbyde jagt, så kan jeg godt forstå at folk reagerer. Men den sag er heldigvis ikke slut endnu, den er ikke lukket endnu. Der er en dialog, og efter min bedste overbevisning, så tror jeg at det ender med, at man får defineret og præciseret, at det er op til medlemslandende at finde ud af hvordan det her skal håndteres.

Christel Schaldemose er ærgerlig over hele debatten, fordi den får det til at se ud som om at EU-Kommissionen opererer efter en "one size fits all"-model, hvor tingene skal gøres ens i hele EU - og at man i øvrigt ligestiller minedrift med jagt, hvilket man efter Schaldemoses mening overhovedet ikke kan.


Se hele det 12 minutter lange online interview med EU-parlamentariker Christel Schaldemose herunder. Vi skal på forhånd beklage den forringede lyd- og billedkvalitet.