OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. januar 2021

Wermelin og Gjerskov: EU kan ikke forbyde jagt på dansk jord

Regeringen mener ikke at EU-Kommissionen kan bestemme over vores natur, og at det kun er os selv, der kan vurdere vilkårene for jagt og fiskeri. DJ helmer dog ikke før formuleringen om jagt, der sidestilles med minedrift, er skrevet helt ud af Kommissionens vejledning. Herfra skal debatten tages nationalt, på et solidt og oplyst grundlag.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I en replik, bragt i Avisen Danmark i dag, fredag, rammer miljøminister Lea Wermelin og miljøordfører i Socialdemokratiet Mette Gjerskov én gang for alle en pæl igennem al snak om EU-Kommissionens muligheder for at forbyde jagt på dansk jord. Det kan den ikke, mener de to politikere. Tvært imod fremhæver Wermelin og Gjerskov at naturbeskyttelse, jagt og lystfiskeri sagtens kan gå hånd i hånd. Ofte er de endda hinandens forudsætninger, skriver de i replikken.

- Lad os derfor få fakta på bordet og skyde et par af misforståelserne ned, som trives i både aviser og sociale medier. Hvis vi tager fakta først, så vedtog EU-Kommissionen i maj en ny strategi for biodiversitet. En strategi, vi i Danmark bakker op om. For vi må og skal stoppe den tilbagegang, vi ser blandt dyr og planter. Strategien har et mål om, at vi samlet set i EU skal have 30 pct. beskyttet natur - hvoraf en tredjedel skal være yderligere strengt beskyttet, skriver de videre.

Jagt, fisker og minedrift

Det var netop i vejledningen til denne strategi, at Kommissionen sidestiller jagt og fiskeri med minedrift, som ikke bør finde sted i de strengt beskyttede områder.

- Men EU-Kommissionen har siden da selv meldt ud, at beskyttet natur ikke ses som en trussel mod bæredygtig jagt. Samtidig er det vigtigt at understrege, at uanset hvordan den endelige formulering bliver, så er og bliver det kun en vejledning og altså ikke lov. EU-Kommissionen har ikke - og får med vejledningen ikke - bemyndigelse til at forbyde jagt på dansk jord. Det er kun os selv i Danmark, der kan udpege nye typer naturområder til særlig beskyttelse. Og det er os selv, der fra sag til sag vurderer vilkårene for f.eks. jagt og fiskeri, understreger Wermelin og Gjerskov i Avisen Danmark.

Formulering skal ud af vejledningen

I Danmarks Jægerforbund hilses de positive forsikringer meget velkommen, og ifølge formand Claus Lind Christensen er de en klar og tydelig tilkendegivelse fra Regeringen om, at Danmark virkelig vil selvbestemmelse på området.

- Men når det er sagt, så er vi også nødt til at insistere på, at EU-Kommissionens formulering om, at der ikke bør være jagt i de strengt beskyttede områder, skrives helt ud af vejledningen. Det skal gøres, så vi ikke senere står med drøftelser mellem den danske stat og Kommissionen om fortolkning af en ordlyd, eller sågar en retssag ved EU-domstolen. Vi kan ikke tillade os at læne os tilbage og tro, at alt er godt. Det er det først, når formuleringen er strøget, siger Claus Lind Christensen

Dialog og viden om bæredygtig jagt

Når så det forhåbentlig lykkes, og EU er fejet af bordet, venter forhandlingerne på nationalt plan. Også her er den politiske velvilje overfor jagten et godt udgangspunkt, selvom vi af erfaring ved, at stærke kræfter vil forsøge at trække i den modsatte retning.

- Her er det vigtigt med en dialog, hvis engagementet skal fastholdes i alle de grupper i befolkningen, der bliver påvirket. Miljøministeren kender vores holdninger, og den er, at det ikke er jagt og lystfiskeri, der er udfordringen for biodiversiteten. Det er slet og ret sunde levesteder og mere plads til naturen, med et ordentligt fødegrundlag for fugle og dyr. Her ser vi frem til at gøre en indsats sammen med Regeringen, for det er en bunden opgave at styrke biodiversiteten.

Claus Lind Christensen er ikke i tvivl om, at miljøministeren udmærket ved hvordan jagten holdes bæredygtig i Danmark. Men han oplever desværre også, at det er der mange, der ikke ved.

Ved de f.eks. at:

  • Vi har en jagtlov, der er med til at sikre sunde vildtbestande og en bæredygtig jagt
  • I Danmark har vi et netværk af 95 vildtreservater, der dækker 336.000 hektar - finansieret af jægerne via jagttegnsafgiften
  • Vi har 35 store områder på søterritoriet, hvor motorbådsjagt er forbudt
  • Vi har jagtfrie zoner ved alle byer og sommerhusområder langs kysterne
  • Der er zonering af jagten i Naturstyrelsens skove - områder hvor der ikke er jagt, områder, hvor jagten er stærkt reduceret og områder, hvor jagten er udlejet under skærpede forhold
  • Jagten på Forsvarets arealer sker meget restriktivt
  • Jagttiderne vurderes hvert fjerde år ud fra et fagligt grundlag, plus mulighed for at vurdere arterne hvert andet år, hvis der skønnes behov for det

Målet er, at når debatten forhåbentlig flytter fra Bruxelles til Christiansborg, og når den uacceptable formulering er skrevet ud af Kommissionens vejledning, så vil alle debattens parter være vidende om den bæredygtige jagt på et solidt og oplyst grundlag.