OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. januar 2021

Politikere om udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi: Større biodiversitet betyder ikke jagtforbud

Skal jagt forbydes på 10 pct. af EU-medlemslandenes areal, og kan jagt sammenlignes med minedrift? Fem politikere på tværs af Folketinget besvarer spørgsmål, stillet af Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Johannes Bojesen

Det seneste udkast til EU's biodiversitetsstrategi har fået nakkehårene til at rejse sig på mange jægere, hvor navnlig en sætning om at der ikke bør drives jagt i strengt beskyttet natur, har vagt opsigt. Men hvordan ser politikerne udkastet, der i jægerkredse har været under beskydning de seneste uger? Vi har spurgt miljø- og jagtordførerne fra Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, og Socialistisk Folkeparti hvordan de forstår teksten.

Thomas Danielsen, jagtordfører, Venstre:

Hvad forstår du ved ”strengt beskyttede områder” der foreslås udpeget som i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Jeg forstår det som naturområder, man ønsker en særlig beskyttelse i. Det jeg læser er, at det skal være op til de enkelte medlemslande at definere den strengt beskyttede natur. Jeg tænker f.eks. på steder med særlige naturinteresser og yngleområder. Med de forskelligheder vi har i EU, bør udvælgelsen være op til medlemslandene.

Er du enig med EU-kommissionen i, at 10 pct. af det samlede land- og havareal skal udpeges som ”strengt beskyttede område”?

Det er ikke hensigtsmæssigt, at læse det som at hvert EU-land skal have præcis 10 pct. Danmark er et lille, opdyrket land, mens andre lande uden problemer vil kunne udlægge mere end 10 pct. Vi har det helt fint med, at vi skal have mere beskyttet natur, men det kan ikke fortolkes ens i hele Europa.

Kender du eksempler på, at jagt er et problem i områder, der i dag er særligt beskyttede?

Jeg har ikke kendskab til områder, hvor jagt udgør et problem, men vi har forbud mod jagt i områder, hvor det giver god mening. Og det viser, at et land som Danmark fint kan håndtere bæredygtig jagt og beskyttet natur.

Hvordan forestiller du dig at områderne skal udpeges? På offentlig eller privat jord?

Det må gerne være et sammenspil mellem offentlige områder og steder, der er ejet af private eller fonde. Hvis staten kræver at få et område med, er det en ekspropriation, og det skal vi ikke ud i. Man kan læse teksten fra EU-kommissionen på forskellig vis, men der er grund til at være bekymret, for der er eksempler på ting fra EU, som er blevet fortolket ekstra restriktivt i Danmark. Derfor vil vi have miljøministeren i samråd, for det bekymrer os, at hun er så lukket i forhold til det her EU-udspil.

Mener du, at der er en modsætning mellem jagten, som den drives i Danmark og ønsket om at øge biodiversiteten?

Nej, der er tværtimod en sammenhæng mellem bæredygtig jagt og øget biodiversitet. Hvis man har bæredygtig jagt, sikrer man, at brugerne har en særlig omsorg for naturen.

Er du enig i, at man kan sammenligne jagt og fiskeri med minedrift, sådan som EU-kommissionen gør i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Nej, det kan man ingenlunde. Det er jo noget af det, der gør, at man ryster på hovedet af det her udspil. Det giver slet, slet ikke nogen mening at tage alt over én kam på den måde.

Mette Gjerskov, miljøordfører, Socialdemokraterne:

Hvad forstår du ved ”strengt beskyttede områder” der foreslås udpeget som i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Jeg tænker, at det vil være områder, hvor biodiversiteten vægtes højt. De nuværende naturområder skal bindes bedre sammen, fordi vi står i en masseuddøen af arter vi ikke har set siden dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden.

Er du enig med EU-kommissionen i, at 10 pct. af det samlede land- og havareal skal udpeges som ”strengt beskyttede område”?

Jeg synes det er et godt mål, og man skal være opmærksom på, at det gælder på EU-niveau.

Er jagt nævnt i teksten, fordi der er konkrete eksempler på, at det udgør et problem?

Det ved jeg ikke. Der kommer et forslag, og mens det debatteres er der folk, der vil være bekymrede over, hvad det betyder for dem. Man kan ikke få svaret med det samme, men man kan få indflydelse, ved at vi debatterer det.

Hvordan forestiller du dig, at områderne skal udpeges? På offentlig eller privat jord?

Jeg tænker, at det som udgangspunkt bliver offentlige arealer. Man kan forestille sig, at naturnationalparker eller urørt skov kommer ind under det. Der er ingen tvivl om, at hvis det er privat jord, så skal der betales for det.

Nogen tror jo, at det her er lige ved at skulle indføres.

Det er derfor jeg har kastet mig ind i debatten, og brugte hele weekenden på at skrive med folk, der var bekymrede. Det er godt, at vi får alle holdningerne frem, men vent med at bekymre jer for meget til vi har noget, der ikke er så meget udkast som det her.

Mener du, at der er en modsætning mellem jagten, som den drives i Danmark og ønsket om at øge biodiversiteten?

Jægere er naturmennesker, og jeg har altid har haft et rigtig godt samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Alle, der er ude at kæmpe for naturen, er mine kampfæller, og jægere bidrager til en masse godt. Der er ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem jagt og biodiversitet.

Er du enig i, at man kan sammenligne jagt og fiskeri med minedrift, sådan som EU-kommissionen gør i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Det kan man ikke, og jeg synes det er en meget, meget uheldig sammenblanding. Jeg kan godt forstå at danske jægere bliver provokerede, men sådan er det i EU-dokumenter. Husk, at forslaget også kan forstås omvendt: at et område med minedrift ikke kan bruges som biodiversitetsområde.

Hvor bevidst tror du man er omkring, at man nævner fire ting, hvoraf den ene er jagt. Fremhæver man ikke jagt som et miljøproblem?

Det har jeg også studset over, og det skal vi have undersøgt. Jeg kender jo kun til jagt i Danmark, men måske hentyder de til noget, der foregår andre steder i Europa? Det er vigtigt at finde ud af, hvad det er Kommissionen mener.

Egil Hulgaard, miljøordfører, Det Konservative Folkeparti:

Hvad forstår du ved ”strengt beskyttede områder” der foreslås udpeget som i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Det interessante er, hvad den danske regering forstår ved det. Derfor har vi (Konservative, red.) spurgt miljøministeren, hvad hun forstår ved strengt beskyttede områder. Noget, der gør mig bekymret er bl.a. en sætning om at menneskelig adgang ikke nødvendigvis skal reguleres. Den bemærkning betyder jo, at der er en diskussion om, hvorvidt man som menneske har adgang til de naturområder, der snakkes om.

Er du enig med EU-kommissionen i, at 10 pct. af det samlede land- og havareal skal udpeges som ”strengt beskyttede område”?

Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Jeg forestiller mig, at områderne skal være på naturens præmisser og fri for f.eks. industriel skovdrift, så dyrenes levesteder er prioritet nummer ét.

Kender du eksempler på at jagt er et problem i områder, der i dag er beskyttede?

Jeg kender ikke noget eksempel, hvor man kan sige: ”derfor skal jagt ikke være tilladt i natur, som vi gerne vil beskytte”. Jagt på f.eks. sjældne fugle er jo reguleret i forvejen.

Hvordan forestiller du dig, at områderne skal udpeges? På offentlig eller privat jord?

Jeg går ud fra, at størstedelen bliver offentlige arealer, men hvis det er 10 pct. vi snakker om, kan det også kommer til at omfatte privat jord. Men man kan ikke udpege private områder, uden at kompensere jordejerne. Kan man ikke drive jagt på sin grund mere, har man jo mistet noget værdi. Jeg forstår faktisk ikke et natursyn, der skal defineres så meget oppefra, og ser hellere et befolkningsarrangement i at udvikle og passe på vores natur.

Mener du, at der er en modsætning mellem jagten, som den drives i Danmark og ønsket om at øge biodiversiteten?

Jeg har ikke hørt nogen eksempler på, at jagt og biodiversitet ikke kan gå hånd i hånd, så det bliver et nej herfra.

Er du enig i, at man kan sammenligne jagt og fiskeri med minedrift, sådan som EU-kommissionen gør i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Ha, ha… kan du ikke bare citere en latter her? Jeg synes det er mærkeligt at nævne minedrift i strengt beskyttet natur. Industriel udnyttelse af den slags områder bør jo kun ske undtagelsesvis. Men vi skal huske, at de 10 pct. er defineret på EU-plan, hvor hvert land sørger for sig selv. Det bliver spændende at se, hvad de enkelte lande melder ind med. Er der nogen, der bidrager mere end de 10 pct., kan andre lande måske slippe med mindre?

Zenia Stampe, miljøordfører, Radikale Venstre:

Zenia Stampe havde ikke mulighed for at deltage i et interview, men har svaret skriftligt på spørgsmålene.

Hvad forstår du ved ”strengt beskyttede områder” der foreslås udpeget som i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Det kunne f.eks. være vores nye naturnationalparker, som vi gerne vil friholde for al menneskelig indblanding. Men det er derimod ikke alle Natura 2000-områder.

Er du enig med EU-kommissionen i, at 10 pct. af det samlede land- og havareal skal udpeges som ”strengt beskyttede område”?

Naturen er i krise over hele verden, fordi den ikke har plads nok. Derfor støtter vi 10 pct-målet både i FN, EU og i Danmark. Men det er klart, at det er noget, der kommer til at tage mange år at indfri. Men vi står jo i forvejen over for store og langsigtede forandringer på grund af klimakrisen, og derfor er det naturligt, at naturen også bliver en del af den store, grønne omstilling af vores land.

Hvordan forestiller du dig, at områderne skal udpeges? På offentlig eller privat jord?

Det ved jeg ikke endnu. Men det vil jo være mest oplagt at tage udgangspunkt i områder, der allerede i dag rummer nogle særlige naturværdier, og som har potentiale til at blive naturnationalparker. Der er jo allerede i dag mange gode bud på potentielle naturnationalparker, også flere end de 15 vi har fundet finansiering til. Så det er jo et oplagt sted at kigge hen.

Mener du, at der er en modsætning mellem jagten, som den drives i Danmark og ønsket om at øge biodiversiteten?

Jægerne er vigtige naturplejere og spiller en aktiv rolle for at fremme biodiversiteten i det åbne land. Det er et emne, som optager mig meget, og hvor jeg ser potentiale for endnu mere samarbejde med jægerne. Men jeg mener samtidig godt, at vi kan forsvare, at der ikke skal være jagt i naturnationalparkerne, da hele idéen med dem jo er, at vi mennesker ikke skal blande os.

Er du enig i, at man kan sammenligne jagt og fiskeri med minedrift, sådan som EU-kommissionen gør i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Fritidsjagt og lystfiskeri er bæredygtige aktiviteter her i Danmark, og derfor kan de selvfølgelig ikke sammenlignes med minedrift. Der skal vi have flere nuancer med.

Rasmus Nordqvist, naturordfører, Socialistisk Folkeparti:

Hvad forstår du ved ”strengt beskyttede områder” der foreslås udpeget som i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Det handler om at skabe plads til større biodiversitet, fordi naturen er er under ekstremt pres. De her områder skal være på naturens præmisser. Vi er vandt til, at det er os mennesker, der bestemmer, men nu skal vi have nogle områder, hvor naturen sætter rammerne. Vi har jo allerede områder, hvor der er adgangsforbud på grund af fuglelivet osv., men det er ikke sådan noget de 10 pct. handler om.

Er du enig med EU-kommissionen i, at 10 pct. af det samlede land- og havareal skal udpeges som ”strengt beskyttede område”?

Jeg synes det er rigtig fornuftigt. Det er en EU-målsætning, men jeg ser gerne at vi også giver naturen mere plads til havs og til lands i Danmark, for vi er ét af de allermest opdyrkede områder i verden.

Har du eksempler på, at jagt i Danmark er problematisk i særligt beskyttede områder?

Det kender jeg ikke til.

Hvordan forestiller du dig, at områderne skal udpeges? På offentlig eller privat jord?

Det er jo det svære. Vi har med naturnationalparkerne valgt at starte med det statsejede, og så må vi se på, om private og kommuner også kan blive en del af det. Hvis vi bruger private områder mod ejernes vilje, vil det jo være en ekspropriation, og det er kompliceret. Men vi ved, at der både er kommuner, fonde og private, der gerne vil medvirke.

Udkastet er jo blevet læst som, at EU nu vil forbyde jagt på 10 pct. af landenes areal…

Sådan læser jeg det slet ikke. Jeg ser det som første udkast med nogle overskrifter om, at der ikke længere skal være en erhvervsmæssig udnyttelse i de her områder.

Mener du, at der er en modsætning mellem jagten, som den drives i Danmark og ønsket om at øge biodiversiteten?

Som udgangspunkt, nej. De fleste jægere er jo naturfolk, men der kan være former for jagt, som kan være det. Ved nogen typer af jagt sætter man decideret dyr ud, for at jage dem, men så er der jo omvendt også jagt, der indgår i en forvaltning af et område. Vi har udryddet mange af de rovdyr, der før skabte balancer, og derfor kan det være nødvendigt med en forvaltning af vildtet. Jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver mere nuancerede i den her debat. Forandringer er svære for os alle sammen, men jeg tror vi skal indstille os på at se på naturen på en anden måde, end vi plejer.

Er du enig i, at man kan sammenligne jagt og fiskeri med minedrift, sådan som EU-kommissionen gør i udkastet til EU's Biodiversitetsstrategi?

Ha, ha… nej, og det bliver heller ikke sammenlignet. Det står i det samme afsnit, men det handler om, at når man arbejder med så meget som 10 pct., så er der noget erhvervsmæssig udnyttelse, som må vige.