Hvor i Europa må vi drive jagt med lyddæmper?

Lyddæmperen er ikke længere et særsyn på hverken skydebanerne eller på jagt. Men hvordan er vi nået dertil, og er vi i mål? Læs mere

Revision af EU-våbendirektivet: Fornuften sejrede til sidst

EU’s våbendirektiv er blevet revideret. Kommissionens forslag bar stort præg af symbolpolitik, men en massiv lobbyindsats og fornuftige EU-parlamentarikere fik afværget katastrofen. Vi ser tilbage på både processen og det endelige resultat, herunder hvordan Justitsministeriet ser på det ændrede direktiv og implementeringsprocessen. Læs mere

Ny procedure om halvautomatiske våben

Hvis du vil have tilladelse til en halvautomatisk riffel, skal du skriftligt kunne dokumentere behovet over for politiets administrative centre – tidligere var det mundtligt. Får du afslag på en ansøgning om en tilladelse til en halvautomatisk riffel, så hører Danmarks Jægerforbund meget gerne fra dig. Læs mere

Våbendirektiv vedtaget i EU-Parlamentet

I dag den 14. marts 2017 blev den længe ventede revision af EU-våbendirektivet godkendt i EU-Parlamentet. Der vil efter al sandsynlighed ikke ske ændringer for danske jægere. Læs mere