OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Nyt udspil i sagen om våbendirektivet

Efter en positiv udmelding fra Europaparlamentet i sidste uge, er der knap så opløftende toner fra Rådets arbejde med ændringerne i våbendirektivet. De to instansers skal i sidste ende enes om en ny lovtekst.

Tekst: Wieke Huizing Edinger, Nordisk Jægersamvirke, og Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

For en uge siden publicerede vi et indlæg om Europaparlamentets ”Udkast til rapport om Kommissionens forslag til ændringer i våbendirektivet”. Vores udmelding var med en forsigtig optimisme med hensyn til Parlamentets håndtering af sagen indtil videre.

I mellemtiden er Rådet for den Europæiske Union (Ministerrådet) også kommet et skridt videre i deres del af processen.  Rådets arbejde foregår for tiden i en arbejdsgruppe, hvor repræsentanter for de nationale ministerier deltager. Arbejdsgruppen styres af det hollandske formandskab i Rådet.

Arbejdet med våbendirektivet i EU foregår sideløbende i både Europa-Kommissionen, Parlamentet og altså Ministerrådet. I sidste ende skal arbejderne føre til en fælles vedtagelse - eller forkastning – af forslaget.

Formandskabet for Rådet har nu fremsat en anden version af det arbejdsdokument, der danner grundlaget for diskussionerne mellem medlemslandene. Forslaget indeholder enkelte positive elementer, blandt andet er det obligatoriske lægetjek fjernet sammen med stramningerne for våbenejere under 18 år. Men dokumentet indeholder også forslag, som vi er stærkt uenige i. Blandt de mere hårrejsende eksempler fra forslaget er, at jægere skal have to våbenskabe: Ét til ammunition, og ét til våben, samt en række stramninger for de halvautomatiske våben.

Det er dog vigtigt at understrege her, at der er tale om et internt arbejdsdokument, og intet er endnu besluttet. De danske repræsentanter i Rådet er heldigvis helt på linje med DJ, men vi ved endnu ikke præcist, hvor alle de andre medlemslande står.

Danmarks Jægerforbund - og vores europæiske ligesindede - arbejder fortsat på højtryk for at påvirke arbejdet i EU. Vi er i en meget tæt og god dialog med både Justitsministeriet i Danmark og med medarbejderne på den danske repræsentation i Bruxelles, som deltager i Rådsmøderne, og vi sætter alt i værk for at sikre det bedst mulige resultat for de danske jægere på alle de politiske niveauer.

Efter forventning bliver det forberedende arbejde afsluttet i juni, hvorefter der følger en videre forhandling mellem de involverede institutioner efter sommerferien.

Vi følger naturligvis sagen.