OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. december 2016

De fleste tidsler fjernet fra EU-våbendirektivet

Kompromisteksten til EU's våbendirektiv blev i går accepteret af medlemslandene. Den megen modstand for mange af forslagene har båret frugt, men enkelte tidsler er der fortsat.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Det er nu mere end et år siden, at EU-Kommissionen fremsatte deres forslag til revision af EU’s våbendirektiv. Vi er nu ved vejs ende, da kompromisteksten i går blev accepteret af medlemslandenes repræsentanter i EU. Der er stadig tidsler i buketten, men overvejende har de europæiske jægeres og sportsskytters store modstand båret frugt.

- Lige fra begyndelsen i november 2015, da forslaget blev fremlagt, blev der slået alarm. Det var ganske enkelt uspiseligt for både jægere og sportsskytter, og den største anke var, at direktivet sigtede mod at stramme op på reglerne for de legale våbenejere, mens EU i stedet burde have koncentreret sig om de illegale våben, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, og fortsætter:

- Vi har dog med stor tilfredshed kunnet konstatere, at såvel det danske Justitsministerium som EU-Parlamentet har strittet imod og har slået følge med europæiske jægere og sportsskytter i kampen mod dette helt urimelige forslag fra Kommissionen.

Mange forslag stoppet, men …

I løbet af det sidste års tid er rigtig mange af de foreslåede ændringer blevet fjernet igen fra direktivteksten. Det gælder f.eks. totalforbuddet mod halvautomatiske våben, kravet om obligatorisk helbredsundersøgelse forud for udstedelse af våbentilladelse, forbuddet mod distancehandel (f.eks. internethandel) med våben og forbuddet mod at personer under 18 må eje våben.

- Når det er sagt, kan vi dog konstatere, at der for unge under 18 synes at kunne være et problem med opbevaring af våben. Det vil vi få afdækket nærmere, og i givet fald der er et problem, som det svenske jægerforbund også peger på, er vi i dialog med Justitsministeriet og om nødvendigt vil vi tage den op med justitsminister Søren Pape Poulsen, siger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Jeg vil gerne her på vegne af de danske jægere og sportsskytter takke for et godt og konstruktivt samarbejde med Justitsministeriet og tidligere justitsminister Søren Pind, der både har taget denne sag meget alvorligt og har lyttet til interesseorganisationerne.

Tidshorisont for våbendirektivet

Som nævnt accepterede EU’s medlemslande kompromisforslaget til EU’s våbendirektiv i går. Det næste skridt er, at EU-Parlamentets IMCO-komité skal godkende kompromisset i midten af januar, mens teksten endeligt skal godkendes af samtlige medlemslande den 14. marts. Herefter skal direktivet være implementeret i national lovgivning inden 15 måneder.

Når den endelige tekst er godkendt medio marts, følger vi op med en gennemgang af ændringerne for jægere og sportsskytter.

Du kan læse EU's pressemeddelelse om emner her.