OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. marts 2017

Våbendirektiv vedtaget i EU-Parlamentet

I dag den 14. marts 2017 blev den længe ventede revision af EU-våbendirektivet godkendt i EU-Parlamentet. Der vil efter al sandsynlighed ikke ske ændringer for danske jægere.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Pressefoto

Et vigtigt punkt i debatten i parlamentet inden selve afstemningen var, at de legale våbenejer som f.eks. jægere ikke må blive forhindret i at udøve deres hobby. Med andre ord har den store lobbyindsats fra de europæiske jægere båret frugt.

Der vil efter al sandsynlighed ikke ske ændringer for de danske jægere, når direktivet skal implementeres i dansk lovgivning.

Siden EU-Kommissionens fremsættelse af forslag til revision af EU’s våbendirektiv i forlængelse af terrorhandlingerne i Frankrig i november 2015 har Danmarks Jægerforbund kæmpet imod det fremlagte forslag, et forslag der aldrig skulle have været fremsat. Det har vi gjort på både nationalt niveau over for Justitsministeriet og på EU-niveau gennem Nordisk Jægersamvirke og FACE over for medlemmerne af EU-Parlamentet og EU-Ministerrådet og EU-Kommissionen.

Det oprindelige Kommissions-forslag ville have gjort livet for jægere og sportsskytter ganske besværligt, da det indeholdt mange uacceptable elementer. Helt grundlæggende var der tale om et forslag, som ville have ramt de legale våbenbrugere frem for kriminelle.

Siden forslaget kom frem, har jægerne i Europa stået sammen og har arbejdet hårdt for at få ændret indstillingen, som der nu er stemt om i EU-Parlamentet. Nu skal Ministerrådet formelt vedtage direktivet, herefter gælder det implementeringen i den danske lovgivning, da direktivet kun er en juridisk ramme.

- Her vil vi via det solide samarbejde med Justitsministeriet forfølge sagen, så vi kan sikre de danske jægere de bedste betingelser på våbenområdet. Ligeledes vil vi fortsætte den vigtige koordination med vores kollegaer i FACE og Nordisk Jægersamvirke, udtaler Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Jeg kan med tilfredshed endnu engang notere mig, at den store indsats på nationalt og internationalt plan har givet resultat i form af en direktivtekst, der efter al sandsynlighed stort set ikke vil berøre de danske jægere.

Selvom arbejdet har stået på i næsten halvandet år er sagen således ikke slut endnu, og der vil løbende i Danmarks Jægerforbunds medier blive fulgt op på den kommende implementering i dansk våbenlovgivning.

Du kan læse mere om arbejdsprocessen her.