OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. juli 2016

Våbendirektivet – et klart skridt på rette vej

Endnu en afstemning i EU om de foreslåede ændringer i Våbendirektivet har peget i en positiv retning for de europæiske jægere. Parlamentarikerne i IMCO-udvalget skulle forholde sig til 850 ændringsforslag i forhold til Kommissionens første udkast. Her kan du læse, hvordan det lige nu ser ud med nøglepunkterne for jægerne i våbendirektivet.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund

Onsdag den 13. juli stemte EU-Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) om fremtidens våbendirektiv, som forventes at blive sat til afstemning i Parlamentet i september 2016. IMCO-udvalget har været ansvarlig for forberedelsen af rapporten om EU-Kommissionens forslag om ændring af våbendirektivet og har dermed spillet en afgørende rolle i denne første fase.

Gårsdagens afstemning fulgte i store linjer anbefalingerne fra Nordisk Jægersamvirke, FACE og Danmarks Jægerforbund, som siden fremsættelsen af Kommissionens forslag d. 18. november 2015 har gjort en stor indsats for at sikre jægernes ret til at bruge våben.

Afstemningen var på ingen måde ukompliceret, for parlamentarikerne skulle forholde sig til ikke mindre end 850 ændringsforslag i forhold til Kommissionens første udkast. Der foregik en intens dialog om ændringsforslagene til det allersidste, hvor jægerne i IMCO-udvalget nåede at undgå et forbud mod visse magasintyper.

Hvordan er det så gået med hensyn til de øvrige nøglepunkter, som har været i fokus for Danmarks Jægerforbund?

Indførelse af helbredsundersøgelse

Det bliver sandsynligvis ikke indført en standardhelbredsundersøgelse, som der ellers var lagt op til fra Kommissionens side. IMCO-udvalget er blevet enige om, at det skal være op til medlemsstaterne løbende at vurdere, hvorvidt kravene til våbentilladelse er opfyldt. Der vil med andre ord ikke ske ændringer på dette område i Danmark.

Forbud mod halvautomatiske våben

I Kommissionens forslag var der lagt op til et forbud mod halvautomatiske våben, der ”ligner” automatiske våben, hvilket har været et af de mest omdiskuterede punkter i Kommissionens forslag. Kommissionens forslag blev forkastet. I stedet har IMCO vedtaget et forslag om forbud af kombinationen af halvautomatiske våben og magasiner, der kan indeholde flere end 20 skud. I henhold til forslaget vil det desuden blive en forpligtelse at kunne vise en våbentilladelse ved køb af magasiner.

Privates internethandel med våben

Kommissionens forslag om at forbyde handel mellem private er blevet afværget. Det er nu i IMCO-udvalget anerkendt, at denne form for handel skal kunne fortsætte, så længe køberens identitet og våbentilladelse bekræftes inden levering af våbnet.

Unges erhvervelse af våben

Kommissionen ønskede at forbyde ejerskab af våben blandt unge under 18. Også her har vores argumenter vundet gehør i IMCO-udvalget, således at dette fortsat vil være muligt.

Gyldighedstid på våbentilladelser

Beslutningen om at fastsætte en maksimal gyldighedstid for våbentilladelse vil være op til medlemsstaterne med et kontinuerligt monitoreringssystem. Det er Justitsministeriets vurdering, at Danmark i forvejen lever op til dette krav under den nuværende lovgivning, således at der ikke vil ske ændringer for danske jægere.

Opbevaring af våben

Der har været mange forslag i spil med hensyn til sikker opbevaring af våben. Vi er lykkedes med at sikre, at det vil være op til medlemslandene at fastsætte sådanne krav. Det er således i IMCO-udvalget sikret, at de danske krav kan forblive uændrede.

Den videre proces

Nu er der fra EU-Parlamentets side givet en klar tilkendegivelse af, hvad den endelige debat og afstemning i Parlamentet i september bør føre til. Når denne afstemning er foretaget, begynder forhandlingen mellem Ministerrådet, EU-Parlamentet og EU-Kommissionen om den endelige kompromistekst.

Tilfredshed i Jægerforbundet

- Vi er meget tilfredse med udviklingen i sagen om EU-våbendirektivet. Men sagen er stadig langt fra afgjort, og vi har fortsat et stykke arbejde at gøre, udtaler Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Resultatet af afstemningen i IMCO-udvalget vil vi nu analysere meget grundigt, ligesom vi vil fortsætte den konstruktive dialog med de danske europaparlamentarikere.

LÆS MERE: Status på våbendirektivet: Ministerrådets bud. 

Se mere om arbejdet med våbendirektivet her.