OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juni 2016

Det lysner i Bruxelles

Siden de forfærdelige terrorhandlinger i Paris, der fik fremskyndet revisionen af EU’s våbendirektiv, er der arbejdet ihærdigt på, at Kommissionens forslag ikke skulle gennemføres, som det blev fremsat. Resultatet af disse anstrengelser ser vi nu effektueret på ministerrådsmødet i dag, hvor Søren Pind har lyttet til jægerne.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Fra begyndelsen stod det klart, at Kommissionens fremlagte forslag var helt uspiseligt. Det var jægerne og sportsskytterne enige om, og Jægerforbundet gik straks i gang med at lobbyere for at fjerne tidslerne i forslaget.

Jægerforbundet har derfor siden både alene og i regi af Dansk Våbenforum på nationalt niveau været i tæt dialog med Justitsministeriet. Dialogen har været konstruktiv, og der er blevet lyttet til de danske jægeres og sportsskytters synspunkter.

Derudover har Nordisk Jægersamvirkes lobbyist, Wieke Edinger, arbejdet hårdt på at få indflydelse på beslutningsprocessen i EU sammen med de andre europæiske jagtorganisationer i FACE. Der er skabt tætte relationer til danske EU-parlamentarikere om denne sag, og da sagen langt fra er i hus, skal disse aktiveres i den kommende tid, hvor EU-Parlamentet skal nå frem til en stillingtagen til det fremlagte forslag. Med andre ord følger vi processen helt til målet tæt.

Mange tidsler i buketten

- Der har fra begyndelsen været en stribe forhold, som vi på ingen måde kunne støtte i Kommissionens forslag fra november 2015, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, og fortsætter:

- Det har bl.a. været spørgsmål om indførelse af helbredsundersøgelser, forbud mod visse kategorier af halvautomatiske våben, begrænsning af handel med våben mellem private, reduceret gyldighedstid på våbentilladelser, forbud mod at unge jægere og sportsskytter kan erhverve våben og en uholdbar definition af lyddæmpere.

Tilfreds minister

- Det er vigtigt for mig som justitsminister, at der opretholdes en høj sikkerhed omkring skydevåben i EU. Det forslag, som der i dag er opnået enighed om i Rådet, er helt overordnet væsentligt bedre og mere afbalanceret end det forslag, som Kommissionen fremsatte tilbage i november, udtaler justitsminister Søren Pind og fortsætter:

- Fra dansk side har vi arbejdet for, at reglerne bliver udformet på en sådan måde, at vi ikke unødigt griber ind i bl.a. jægeres mulighed for også fremadrettet at kunne gå på jagt.

- De kritikpunkter, som bl.a. Danmarks Jægerforbund har peget på i forhold til Kommissionens oprindelige forslag, vurderes nu at være løst. Det kan opsummeres på den måde, at vi med det nye forslag skal bekæmpe terroristers og organiserede kriminelles ulovlige omgang med våben og ikke f.eks. jægeres lovlige omgang med våben, siger Søren Pind.

Ministerrådets forslag vil blive offentliggjort senere. 

Et positivt resultat

- Det synes at være et positivt resultat, som justitsminister Søren Pind har fået forhandlet hjem for danske våbenejere. Det glæder vi os over i Danmarks Jægerforbund, for vi har lagt mange kræfter i at få fjernet tidslerne fra forslaget, siger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Ministerens og ministeriets lydhørhed over for jægerne vil jeg gerne her kvittere for, vel vidende at processen langt fra er slut endnu. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne havde set et ordentligt gennemarbejdet forslag fra Kommissionen, der for alvor tog fat om nældens rod – de illegale våben.

Vi følger denne historie op med en ny, hvor vi dels går mere i dybden med den konkrete tekst, dels beskriver den kommende proces frem mod den endelige vedtagelse og implementering af det reviderede EU-våbendirektiv.

Læs alt om revisionen af våbendirektivet her.