OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. november 2016

Justitsminister Søren Pind vil oprette våbenråd

Inden jul vil Søren Pind indkalde til et første møde med det ’civile våbendanmark’ for at drøfte, hvordan et fremtidigt våbenråd kan skrues sammen. Formålet er sikre en højere kvalitet i våbenlovgivningen. DJ-formand roser ministeren for sin beslutning.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Torsten Lind Søndergaard

Ved et DJ-arrangement torsdag med justitsminister Søren Pind fortalte han de godt 140 fremmødte jægere, skytter og våbenhandlere, at han vil arbejde for et våbenråd, der fremover skal hjælpe regeringen med at sikre en mere enkel, men sikker våbenlovgivning i Danmark.

Ifølge ministeren skal det første møde finde sted inden jul.

Beslutningen om at etablere et våbenråd er ifølge Søren Pind den foreløbige kulmination på et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem justitsministeriet, Dansk Skytte Union, DGI, Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund.

- Med Danmarks Jægerforbund i spidsen har vi etableret et tillidsfuldt samarbejde om at forbedre forholdene for danskere, der enten bærer kniv eller bruger våben som en del af deres hobby og sport. Og det er på bagrund at det tillidsfulde samarbejde, at jeg nu har besluttet, at samarbejdet skal styrkes yderlige. Jeg vil derfor indkalde til et møde inden jul, hvor vi forhåbentligt kan lægge de første sten til et våbenråd. Hvordan våbenrådet præcist kommer til at se ud, og hvordan det skal virke, vil jeg ikke lægge mig fast på endnu, men nu går vi i gang med det forberedende arbejde, sagde en oplagt justitsminister til de fremmødte ved DJ-arrangementet hos Hunters Game i Albertslund torsdag aften.

Et højt ønske for DJ går i opfyldelse
Nyheden blev overordentligt vel taget imod af de mange gæster, og Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen kunne da heller ikke skjule sin glæde over ministerens udmelding.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det igennem lang tid har været et højt ønske for Danmarks Jægerforbund at få etableret et våbenråd, så vi kan sikre en våbenlovgivning af en meget høj kvalitet, der på den ene side sikrer et trygt og sikkert Danmark, og som på den anden side gør det så enkelt som muligt at være våbenejer. Jeg kan ikke vente med at komme i gang med det videre arbejde, sagde Claus Lind Christensen.

Ved arrangementet overleverede DJ-formanden et våbenkatalog til ministeren med foreløbig 12 punkter som et oplæg til, hvad det kommende våbenråd kan arbejde videre med.

Bag kataloget står Dansk Skytte Union, DGI Skydning og DJ. Danmarks Våbenhandlerforening arbejder ligeledes med nogle punkter, som skal tages op i våbenrådet.