OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. oktober 2022

Hvor i Europa må vi drive jagt med lyddæmper?

Lyddæmperen er ikke længere et særsyn på hverken skydebanerne eller på jagt, for de danske jægere har i høj grad indset fordelene ved brugen af røret forrest på piben. Men hvordan er vi nået dertil, og er vi i mål - og ikke mindst, hvor kan vi få lov til at bruge den?

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen

I et spørgeskema til de europæiske jagtorganisationer har FACE, organisationen bag Europas syv millioner jægere, stillet spørgsmålet: Hvor i Europa må man jage med påsat lyddæmper? FACE forsøger med svarene på dette spørgsmål at hjælpe de europæiske lande, hvor det endnu ikke er lovligt at benytte lyddæmper på jagt. I kølvandet af denne undersøgelse tager vi et kig på udviklingen af brugen af lyddæmper ved jagt i Danmark.

James Bonds Walther PPK

Før den 5. november 2013 var det ikke tilladt at erhverve, bære, besidde og anvende lyddæmpere i Danmark, medmindre man fik en særlig dispensation. I dag kan vi slet ikke forstå, hvorfor så mange var så bange for, at jægerne skulle have lov til at bruge lyddæmpere.

Formentligt skyldtes frygten dengang uvidenhed og alt for mange hollywoodfilm, hvor skuddet med lyddæmper blev nærmest 100 pct. lydløst. Som for eksempel når James Bond nedlægger skurke på stribe med sin lyddæmpermonterede legendariske Walther PPK. Heldigvis er vi alle blevet klogere, og det er netop nogle af de erfaringer, vi kan give videre til vores europæiske jagtkammerater, når de skal kæmpe kampen mod uvidenheden og misforståelser i deres eget land.

Bruger du lyddæmper?

En lyddæmper er - som ordet beskriver - en anordning, der monteres på jagtriflen med henblik på at dæmpe lyden. Den fjerner ikke lyden helt, men reducerer den til et niveau, hvor den skadelige virkning for skytten er minimeret.

Ud over at dæmpe lyden for skytten, virker den også rekyldæmpende ved at opfange krudtgasserne, som fremkommer ved forbrændingen i skudøjeblikket. Det bevirker, at skytten bliver i stand til at afgive et endnu mere præcist skud, hvilket er med til at reducere risikoen for, at dyr bliver anskudt. Ved lovliggørelse af lyddæmpere til brug ved jagt i Danmark er det således blevet muligt at reducere antallet af såvel høreskader som anskydninger.

Lyddæmper kræver stadig tilladelse i Danmark

Den 1. juli 2020 ændrede justitsministeren våbenbekendtgørelsen, så alle os, der har en gyldig våbentilladelse til en jagtriffel, uden yderligere tilladelser kan erhverve, bære, besidde og anvende lyddæmpere til den pågældende jagtriffel. Dette gælder ikke for lyddæmpere til luftgeværer og glatløbede haglvåben. For disse våben gælder det stadig, at du skal ansøge om en særskilt våbentilladelse til lyddæmpere.

Så hvis du har en gyldig våbentilladelse til en jagtriffel, hvor lyddæmperen kan monteres, behøver du altså ikke en særskilt tilladelse til den pågældende lyddæmper.

Bare for at slå det fast med syvtommersøm: Du kan ikke lovligt sætte dig i besiddelse af en lyddæmper, hvis ikke du har en eller anden våbentilladelse, som gør det lovligt!

EU-våbenpasset

Alle jægere, som har været på jagt i udlandet, ved, at man skal have styr på papirerne, når man krydser grænsen til et andet land. Som udgangspunkt skal man ved udrejse fra Danmark deklarere våben og ammunition ved det danske toldvæsen, og ved transit igennem, samt ved indrejse i andre lande skal man også deklarere ved deres toldvæsen.

Heldigvis blev det europæiske våbenpas introduceret i EU-våbendirektivet i 1991, og ved en ratificering i 2008 forpligtigede medlemslandene sig til at acceptere og implementere det lille blå pas inden den 28. juli 2010.

EU-våbenpasset har afløst den manuelle deklaration, med undtagelse af de våbendele, der på grund af aftalen (EU-våbendirektivet red.) ikke kan skrives i passet. Lyddæmpere er, ligesom lysforstærkende og termiske sigtemidler, nogle af de ting, som den europæiske aftale endnu ikke har taget højde for, og de skal derfor stadig deklareres manuelt.

Hvad nu med Sverige?

Elgjagten er lige om hjørnet, og sidste år var vi mange, der var frustrerede over at skulle ansøge om en svensk tilladelse, før vi kunne medbringe vores lyddæmpere til Sverige.

Svensk politi oplyser, at der den 1. juli 2022 er trådt nye regler i kraft. De nye regler betyder, at lyddæmpere i Sverige ikke længere skal sidestilles med skydevåben, men i stedet reguleres på samme måde som ammunition. For enkeltpersoner kræves der ikke tilladelse til at medbringe lyddæmpere, som de har ret til at besidde i Sverige til personligt brug.

Hvis du er bosiddende i Norge, Finland eller Danmark og har en våbentilladelse, der gør, at du må besidde, bære og anvende din lyddæmper, behøver du ikke at søge om midlertidig indrejsetilladelse, hvis du skal til Sverige for at jage eller skyde konkurrence i mindre end tre måneder. Det er nok at lave en anmeldelse (deklaration) via internettet hos det svenske toldvæsen ved ind- og udrejse af Sverige. Du skal altid medbringe din danske våbentilladelse. Husk også de danske toldere, da lyddæmperen endnu ikke kan komme i EU-våbenpasset.

Lys fremtid

Igennem kommunikation og vidensdeling bliver der færre og færre lande, hvor myndighederne (og jægerne) stadig skeler mere til Hollywood end til virkeligheden, og det betyder heldigvis, at flere af vores europæiske jagtkammerater kan få de samme positive oplevelser som os.

Da lyddæmpere i Danmark er omfattet af jagtriflens tilladelse - og i disse tilfælde ikke kræver en særskilt tilladelse - kan de muligvis på sigt optages i EU-våbenpasset sammen med jagtriflen. Dette sker allerede i Tyskland, hvorfor Danmarks Jægerforbund har anbefalet Justitsministeriet, at det også gøres i Danmark.

(Artiklen fortsætter under billedet)

FACE har spurgt de europæiske jagtorganisationer om lyddæmpere er tilladt til jagt, og har modtaget følgende svar:

 • Belgien: Nej. Lyddæmper kan dog anvendes til regulering af vildsvin ifm. afrikansk svinepest (ASF).
 • Bulgarien: ?
 • Danmark: Ja, siden 5/11-2013
 • England (UK): Ja
 • Estland: Ja, siden 1/7-2018
 • Finland: Ja
 • Frankrig: Ja, siden 2/1-2018
 • Grækenland: Nej
 • Holland: Nej
 • Irland: Ja
 • Italien: Nej
 • Kroatien: Nej
 • Letland: Ja, siden 2014
 • Litauen: Nej
 • Luxemburg: Nej
 • Malta: Nej
 • Norge: Ja
 • Polen: Nej. Lyddæmper er dog tilladt til regulering af vildsvin ifm. bekæmpelse af afrikansk svinepest (ASF).
 • Portugal: ?
 • Rumænien: Nej
 • Schweitz: Ja
 • Slovakiet Nej
 • Slovenien: (Nej). Lyddæmper forventes legaliseret snarest.
 • Spanien: Nej
 • Sverige: Ja. Lyddæmper er tilladt til jagt på klasse 1 og 2 vildtarter. Jagt på arter mindre end råvildt kræver en dispensation.
 • Tjekkiet: (Nej). Officielt er det ikke lovligt, men det tjekkiske jægerforbunds medlemmer kan normalt få tilladelse.
 • Tyskland: (Ja). Overordnet er lyddæmper tilladt i Tyskland, men enkelte delstater kæmper stadig imod. I fremtiden forventes det kun at være ulovligt i Hamburg. I Bayern og Bremen er det ikke tilladt, men der gives ofte dispensation til tyske jægere.
 • Ungarn: Nej
 • Østrig: Ja, siden 1/1-2019