Natura 2000: Lokal-viden er ekspert-viden

Danmarks Jægerforbund har indgivet et samlet høringssvar, der kommenterer på målsætninger og indsatsplaner for de 257 Natura 2000-områder der er i Danmark. Læs mere

Natura 2000-planer tyder ikke på jagtindskrænkning

I går sendte MST nye planer for Natura 200-områderne i offentlig høring. Tendensen er dog klar: Planerne handler tilsyneladende først og fremmest om naturgenopretning. Læs mere

Et skridt videre i proces for Natura 2000-områder

Miljøstyrelsen har udgivet basisanalyser af Natura 2000 og udkast til planerne for 2022-27, som nu er i høring. I DJ gransker lokale tillidsfolk og medarbejdere planerne. Læs mere

En mio. hektar fuglebeskyttelsesområder udpeget

Miljøministeriet har udpeget nye fuglebeskyttelsesområder. Et af områderne er Smålandsfarvandet, og det får DJ til at rose miljøministeren. Læs mere