Mere beskyttet natur

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen har udsendt en pressemeddelelse, hvor han oplyser, at regeringen nu udpeger 30.000 hektar nye Natura 2000-områder som erstatning for de landbrugsområder, der tages ud af de nuværende Natura 2000-områder. Læs mere

Søg Natura 2000-projektstøtteordningerne

Frem til 19. september kan du søge om tilskud fra Natura 2000-projektstøtteordningerne. Du kan søge om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold, rydning af tilgroede arealer og til forberedelse til afgræsning. Læs mere

Havstrategiens indsatsprogram i høring

Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi er i høring frem til 15. marts 2017. Læs mere

Udpegning af biodiversitetsskov

Naturstyrelsen er i gang med at kortlægge, hvilke områder der egner sig bedst til at blive udlagt som urørt skov og anden biodiversitetsskov. Læs mere