OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. juni 2018

Mere beskyttet natur

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen har udsendt en pressemeddelelse, hvor han oplyser, at regeringen nu udpeger 30.000 hektar nye Natura 2000-områder som erstatning for de landbrugsområder, der tages ud af de nuværende Natura 2000-områder.

Tekst: Redaktionen

Da regeringen tidligere meldte ud, at arealet i Natura 2000 områderne blev reduceret, udtrykte Danmarks Jægerforbund nogle bekymringer vedr. reduktionen, og denne bekymring ændres ikke ved udpegningen af nye områder. 

Læs DJ’s høringssvar  

- Med den nye udpegning vil der kunne sikres levesteder via Natura 2000-planlægningen i de nye 30.000 hektar, og her vil vi fra Jægerforbundet gå aktivt ind i arbejdet med at sikre vildtets levesteder og arbejde for, at jægernes muligheder ikke forringes, udtaler hovedbestyrelsesmedlem og formand for trækvildtudvalget Stig E. Hansen. 

Her minder han også om, at bare fordi et område er udpeget som Natura 2000, så er der på ingen måde automatik i, at jagtmulighederne ændres, da jagt er en del af forvaltningen også i Natura 2000-områder.

Læs hvorfor her  

Læs ministerens pressemeddelelse her