OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. august 2017

Søg Natura 2000-projektstøtteordningerne

Frem til 19. september kan du søge om tilskud fra Natura 2000-projektstøtteordningerne. Du kan søge om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold, rydning af tilgroede arealer og til forberedelse til afgræsning.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Det er nu, du kan søge om midler fra Natura 2000-projektstøtteordningerne. Formålet med ordningerne er at bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegede arealer inden for Natura 2000-områderne. Du kan søge om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold, rydning af tilgroede arealer og til forberedelse til afgræsning. Du kan søge om midlerne nu, og ansøgningsfristen er 19. september 2017.

I år er det sidste år, du kan søge om tilskud til til etablering af naturlige vandstandsforhold.

Det skriver Miljø- og fødevareministeriet på deres hjemmeside.

Der er i år afsat 8 millioner kroner til etablering af naturlige vandstandsforhold. For at få del i de midler er der en række krav til placeringen af arealerne inden for Natura 2000-områderne. Det kan du læse mere om i ovenstående link.

Der er ydermere afsat 20 millioner kroner til rydning af tilgroede arealer og til forberedelse til afgræsning. Også her er der en række krav, som du kan blive klogere på i ovenstående link.

For at få del i midlerne skal du have et CVR-nr. eller CPR-nr.

Miljø- og fødevareministeriet har udarbejdet en tilskudsguide for at lette ansøgningsproceduren, oplyse om regler og give vejledning. Du finder guiden her