OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. december 2020

”10.000-kilometers” eftersyn af vildtreservaterne

En arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet er i gang med en revision af vildtreservaterne. Formålet er at se nærmere på forstyrrelser i reservaterne – en proces, der ventes at vare en årrække. DJ er med hele vejen, både nationalt og lokalt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Når Vildtforvaltningsrådet (VFR) mandag den 7. december træder sammen til årets sidste møde, omhandler et af punkterne på dagsordenen vildtreservater. Under punktet vil Christian Hjorth, formand for arbejdsgruppen om vildtreservater, give en status for arbejdet i gruppen. Revisionen af reservaterne er ikke et nyt tiltag, men en proces, som har været i gang i flere år, og som forventes at fortsætte i årene fremover.

- Formålet er at kigge nærmere på især de Natura 2000-områder, hvor DCE (Aarhus Universitet, red.) i deres rapport om trusler for områderne nævner forstyrrelser som et problem i visse af områderne. Her kan jagtlige forstyrrelser naturligvis være ét af elementerne, men især forstyrrelser i fuglenes yngletider er problematiske, og her kan der være behov for at fastsætte yderligere regler for f.eks. offentlighedens adgang, siger konsulent ved Danmarks Jægerforbund Niels Henrik Simonsen, som er med i VFR’s arbejdsgruppe på området.

Han forklarer videre, at det i forbindelse med revisionen derfor er besluttet at give alle Danmarks reservater et slags ”10.000-kilometers” eftersyn, så man får tilrettet de ting, som tiden er løbet fra.

DJ-repræsentanter i brugergrupper

Processen med det såkaldte eftersyn er som sagt en proces, der strækker sig over flere år, og som ikke ventes afsluttet foreløbig. Der er heller ikke tale om beslutninger, der træffes hen over hovederne på folk. For når et område kommer under behandling, oprettes der nemlig en lokal brugergruppe, som involveres i arbejdet. Og her er jægerforbundet repræsenteret, forklarer Christian Clausen, formand for jægerforbundets trækvildtudvalg.

- Det er en vigtig pointe, at Danmarks Jægerforbund altid har mulighed for at stille med repræsentanter til brugergrupperne. Det foregår på den måde, at vi kontakter det lokale jægerråd og beder dem udpege den person, som skal indtræde i gruppen. Så videresender vi navnet til Naturstyrelsen, og vi hjælper også den udvalgte med den fornødne viden, hvis man ønsker det, siger Christian Clausen.

På den måde sikrer Danmarks Jægerforbund sig indflydelse i både Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe, samt i de lokale brugergrupper.

Rådgiver for Naturstyrelsen

Arbejdsgruppen for vildtreservater har eksisteret siden 2013. Den har til formål at drøfte og rådgive Naturstyrelsen om rammerne for opfølgning på forstyrrelsestrusler i Natura2000-planer ved hjælp af reservatbekendtgørelser, samt at drøfte og rådgive Naturstyrelsen i spørgsmål om oprettelse eller ændringer af de bekendtgørelser om natur- og vildtreservater. Gruppens medlemmer repræsenterer Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen.

Eventuelle spørgsmål vedr. reservaterne og VFR’s revision af dem kan stiles direkte til Niels Henrik Simonsen på mail nhs@jaegerne.dk.