OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. august 2020

Nye planer på vej for de danske Natura 2000-områder

Miljøstyrelsen har taget de første skridt mod en udarbejdelse af nye Natura 2000-planer for de 257 danske Natura 2000-områder, som kommer til at gælde for perioden 2022-27. Det er vigtigt for Danmarks Jægerforbund at følge og bidrage til denne proces, og vi hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at engagere dig i arbejdet med de nye planer.

Tekst: Iben Hove Sørensen
Foto: Morten Therkildsen

Udarbejdelsen af planer for Natura 2000-områderne sker i tre trin:

Først udarbejdes en basisanalyse, som beskriver de data, der er indsamlet i forbindelse med overvågning af områderne. Desuden vurderes naturtilstanden samt status for - og evt. trusler mod - arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Endelig danner basisanalyserne også grundlag for en dialogfase, hvor en række interessenter inddrages i processen gennem dialogmøder o. lign.

Dernæst udarbejdes forslag til Natura 2000-planer for perioden 2022-27. Disse planer, som indeholder mål for naturtilstanden samt indsatsprogrammer for de 257 danske Natura 2000-områder, forventes færdiggjort og sendt i høring senest i juni 2021. Herefter udgives de endelige planer. Efter vedtagelsen af Natura 2000-planerne udarbejdes kommunale handleplaner for alle Natura 2000-områderne. Dette forventes at ske i løbet af 2021.

Deltag i planprocessen

Frem til 16. september 2020 kan interesserede fremsende relevante faglige bemærkninger vedrørende de foreliggende basisanalyser til Miljøstyrelsen, og det er væsentligt, at eventuelle fejl og mangler, der kan få betydning for indholdet af de endelige Natura 2000-planer, findes og kommenteres nu. Det er naturligvis særligt vigtigt for Danmarks Jægerforbund, at der under gennemgangen af basisanalyserne er fokus på eventuelle fejl og mangler, der kan få betydning for de fremtidige jagtmuligheder i områderne.

Opgaven med at gennemgå de mange basisanalyser og planer for eventuelle fejl og mangler varetages bedst af lokalpersoner med godt kendskab til de enkelte områder. Hos Danmarks Jægerforbund er såvel lokale tillidsfolk som medarbejdere godt i gang med at læse de enkelte basisanalyser igennem, men alle med interesse for et eller flere Natura 2000-områder opfordres til at engagere sig i processen de kommende måneder.
Har du lyst til at deltage i planprocessen, så hører vi meget gerne fra dig snarest muligt – kontakt din lokale jægerrådsformand eller DJ’s trækvildtkonsulent Iben Hove Sørensen.

Sidste frist for kommentarer, der ønskes inkluderet i jægerforbundets fælles høringssvar, er søndag den 6. september 2020.